– Som å sitte i fengsel

– Jeg føler at jeg har sittet i fengsel i fire år, sier hovedtiltalte Frode Jørgensen om tiden etter at politiet gikk til aksjon mot Plexpay Network i 2005.

Saken oppdateres.

I går startet ankesaken i Frostating lagmannsrett, etter at fire av dem som ble dømt for ulovlig pyramidevirksomhet i Plexpay Network, anket dommen fra Trondheim tingrett i desember 2007.

Jørgensen, som er hovedmannen bak nettverket, ble i tingretten dømt til fengsel i to år og seks måneder og inndragning av millionverdier

– Jeg har ventet på dette i ett år nå, og har lyst til å få det avsluttet, sier Jørgensen.

Han synes tiden fra politiet gikk til aksjon mot Plexpay Network i september 2005 og frem til nå har føltes som å være i fengsel.

– Du kommer ikke videre og kan ikke starte noe nytt. Det er vanskelig å få jobb. Det blir godt å få dette avsluttet, sier Jørgensen, som jobber som multimediedesigner.

– Ikke skyldige

Både Jørgensen og de tre andre tiltalte erklærte seg ikke skyldige da ankesaken startet i lagmannsretten.

Retten skal avgjøre om Plexpay Network var en ulovlig pyramide eller et lovlig nettverksselskap, som selger produkter eller tjenester.

Aktor, konstituert statsadvokat Eirik Lereim, startet på sitt innledningsforedrag i går. Han la vekt på at Plexpay-nettverket vurderes under ett, og at man ikke vurderer aktiviteter som medlemsverving, salg av b-aksjer i ett av selskapene og investeringsprogrammet Global Profitt System (GPS) hver for seg.

– Man må se på hele Plexpay som en enhet, fordi man da får et bilde av at medlemmenes inntekter ble generert ved at andre medlemmer skjøt inn penger, i form av medlemsinnbetalinger, innskudd i GPS og kjøp av aksjer, sier Lereim.

– Element av pyramide

En av Jørgensens forsvarere, advokat Terje Grønn, mener derimot at retten må vurdere medlemsverving, aksjesalg og GPS hver for seg. Han mener verken salget av aksjer eller investeringsprogrammet GPS berøres av pyramideproblematikken.

– Når det gjelder Plexpay Network, kan det ha element av pyramide. Retten må vurdere om produktene har en verdi som er så stor at det må betraktes som lovlig nettverkssalg eller pyramide. Man har vært klar over reglene, og har forsøkt å holde seg på riktig side, sier Grønn.

Han sikter til at medlemmer i Plexpay Network fikk konto i en utenlandsk bank, egen nettside og medlemskap i et reisefordelsprogram.

Det er satt av sju uker til saken, men aktor håper at den skal være ferdig allerede til påske.

 
På forsiden nå