Bonde-opprør i Frp

Frp-erne Tord Lien og Endre Skjervø er generalene i et trøndersk landbruksopprør. De mener det vil bli for dramatisk for næringen dersom subsidiene forsvinner over natta.

Saken oppdateres.

– Vi må slippe bonden fri fra tvangstrøya før vi tar fra han subsidiene, sier de to opprørsgeneralene.

Stortingsrepresentant Tord Lien fra Sør-Trøndelag, legger ikke skjul på hva han håper skal bli en «hyggelig bieffekt» dersom de får gjennomslag for sitt syn på landsmøtet som braker løs på Gardermoen i dag:

– Dette er det som skal til for å knuse siste rest av Senterpartiet – en gang for alle, gliser Lien, og legger til:

– Vi er det nest mest populære partiet blant norske bønder. Vi vil reformere norsk landbruk så det suser etter, ja, men vi vil sørge for at det ikke skjer på en måte som gir alvorlige konsekvenser fra én dag til en annen. Først må vi endre lover og regler på en rekke områder, slik at bonden står friere til å drive slik han ønsker, sier Lien. Han tipper det vil ta mellom fire og åtte år før liberaliseringen er på plass:

– Det er ikke en veldig endringsvillig masse vi snakker om her – verken i byråkratiet eller bondeorganisasjonene. Men bøndene ønsker endringer, tror stortingsrepresentanten.


–Må velge selv

Andrekandidat i Nord-Trøndelag, Endre Skjervø, har ledet Frps trønderske landbruksutvalg, som i et halvt år har jobbet med hvordan partiet kan framstå som bondens beste venn. Internt i partiet, blir arbeidet omtalt som «det store landbruksopprøret».

Nå har de to fylkeslagene i Trøndelag, sammen med fylkeslaget i Sogn og Fjordane, utformet et resolusjonsforslag landsmøtet skal ta stilling til i helga.

– I dag møter bonden mange hindringer i lovverket som gjør at han ikke kan drive på den måten han selv ønsker. Frp-politikken skal sørge for at bonden slippes fri og selv kan velge hva slags produksjon han skal leve av. Men inntil disse endringene er på plass, må overføringene til landbruket holdes på tilnærmet dagens nivå – de kan ikke fjernes over natta slik vårt alternative statsbudsjett legger opp til i dag. Bonden må slippes fri før milliardene forsvinner, sier Skjervø, som de siste årene har sittet i fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag. Han peker på flere områder der Frp vil «løsne» på regelverket: Forvaltning av utmark, rovdyr, vilt og vannkraft, avvikling av odels- og konsesjonsloven ogrevisjon av jordloven.


–Mer samdrift

– I dag er det staten som bestemmer hvor mye melk og kjøtt bonden kan produsere gjennom konsesjoner. Men hvis en framtidsrettet bonde har jord og kapital, så bør det være opp til han å ekspandere hvis han ønsker det. Og ønsker han å gå over til kyllingproduksjon, skal han få lov til det. I dag ligger det meget sterke begrensninger i lovverket som gjør det svært tungvint, og dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Skjervø.

– Så bonden skal slippes vilt og uhemmet?

– Landbruket skal fremdeles drives dyreetisk og matsikkert. Og når det gjelder fjerning av konsesjoner – vi kjøper ikke biler på konsesjon heller. Hvis jeg ønsker å ta en risiko og øke melkeproduksjonen min, så må jeg få lov til det. Og, ja – det vil føre til at noen slutter, men de dyktige vil ekspandere og videreutvikle seg.

– Men dette vil favorisere de største brukene og føre til at de mindre ikke lenger klarer seg?

–Man må tillate nytenkning – samdrift er en meget god løsning. Her i Nord-Trøndelag har det blitt utprøvd med stort hell, for eksempel har senterpartimannen Per Tore Bratberg gåttsammen med syv-åtte naboer, og de produserer nå kylling, kjøtt og melk for full guffe. De siste fire årene med Sp i regjeringen, har imidlertid muligheten for samdrift blitt betydelig svekket – de vil at en bondegård skal være slik den var for tredve år siden. Vi må la bonden gjøre det han selv mener er best, sier Skjervø.


– Ingen pengeproblemer

– Men dersom dere ikke skal fjerne subsidiene i neste års budsjett, så mangler dere mye penger til andre Frp-formål?

– Det håper jeg virkelig ikke. Jeg skjønner spørsmålet, men det er mulig å bruke mer av overskuddet i statsbudsjettet enn vi gjør. Men dette blir det eventuelt opp til en Frp-regjering å ta stilling til.

– Enda mer oljepenger altså?

– Det kan absolutt være en løsning. Norge har et fantastisk, gigantisk overskudd, det fins ikke pengeproblemer i Norge. Men vi har ikke tatt stilling til hvor pengene skal hentes fra i resolusjonen, sier Skjervø.

Etter det Adresseavisen erfarer, er nettopp bortfallet av subsidiemilliardene den store innsigelsen mot forslaget internt i stortingsgruppa.

Skjervø og Lien satser på at de får flertall, slik at dette kan bli en «godsak» i valgkampen. De har allerede sikret seg støtte fra delegasjonen fra Oppland.

–Det er veldig sannsynlig at vi får gjennomslag for dette. Det er allerede gjort et godt arbeid i så måte, sier Lien.

 
 
På forsiden nå