– Frp vil rasere norsk arbeidsliv

LO-leder Roar Flåthen mener at Frp i regjering vil være en katastrofe for norsk arbeidsliv.

  Foto: SCANPIX

Saken oppdateres.

LO meldte seg fredag på i valgkampen med sine 867.000 medlemmer i ryggen. Rådet fra LO-ledelsen er klokkeklart: Medlemmene må stemme rødgrønt, hvis ikke står den norske samarbeidsmodellen i fare. Frp er ikke uventet LOs hovedmotstander.

– Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde betegner den kollektive avtalen som idioti, mens nestleder Per Sandberg sier LO er overflødig og at den enkelte kan ordne opp med sin arbeidsgiver. Dette er jo ikke til å tro. Det vitner om total uvitenhet om hvordan den norske samarbeidsmodellen fungerer og hva den har oppnådd, sier Flåthen.

Han spør hva Norge egentlig vil få med Høyre og Frp i regjering. Jo, svarer han selv, svekkede rettigheter for arbeidstakere og større muligheter for arbeidsgiverne til å skalte og valte med lønn og arbeidsforhold.

– Dette kan vi ikke sitte og se på. Det må komme fram. Frp har kort og godt ingen politikk for arbeidslivet, sier Flåthen.

Spørreskjema

LO har sendt de sju partiene på Stortinget og partiet Rødt en liste på 41 spørsmål om viktige saker som har med arbeidslivet å gjøre. Alle har svart, og ifølge Flåthen er det store og systematiske forskjeller mellom de rødgrønne og de borgerlige.

– Svarene dokumenterer at Frp og Høyre vil føre samfunnet og arbeidslivet i en retning som ikke tjener arbeidstakerne. Det går rød tråd gjennom alle svarere fra de to partiene, og det er at de konsekvent tar arbeidsgivernes side. Mye står derfor på spill. Vi har mye å vinne på at de rødgrønne fortsetter og virkelig mye å tape hvis Høyre og Frp skulle komme til makten, sier Flåthen.

LOs nestleder Gerd Kristiansen viser til at ingen partier på borgerlig side vil lovfeste retten til heltidsstilling. Det samme gjentar seg når LO ber om garanti mot å svekke sykelønnsordningen: de rødgrønne mot resten.

Kristelig Folkeparti kommer LO i møte på områder som konkurranseutsetting og privatisering, samt utvikling av ordningen med solidaransvar i arbeidet, der hovedentreprenør har ansvaret for underleverandør.

– I sum viser svarene at valget for LOs medlemsmasse burde være enkelt, sier Kristiansen.

Høyre utydelig

Flåthen innrømmer at Frp står i en særklasse og at Høyre tross alt svarer positivt på spørsmål om streikeretten og pensjonsforliket. Men LO-lederen synes det samtidig kommer ulne og utydelige signaler fra Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

– I den samme uken som vi sitter og sammenfatter svarene, kommer det uttalelser som skaper ny usikkerhet om Høyres forhold til sykelønnsordningen og IA-avtalen. Det er det inntrykket vi får. Verken Sanner eller Sandberg kan garantere sykelønnen. Og da faller de ned på feil side i forhold til oss, sier LO-lederen.

Flåthen er så godt fornøyd med de rødgrønne at han ikke kan finne noen Soria Moria-løfter innenfor LOs nedslagsfelt som de ikke har innfridd. Men det betyr ikke at LO ikke har krav for neste periode.

– Midlertidige ansettelser øker, nå er det over 200.000. Vi må styrke retten til heltidsjobb i neste stortingsperiode. Dessuten må det gjøres mer mot sosial dumping. Og det må kraftigere grep til for å bekjempe fattigdommen og hindre at unge detter ut av skolen, sier LO-lederen.

Han tror spørsmål som angår folks arbeidssituasjon vil engasjere i valgkampen og oppfordrer alle, både LO-medlemmer og andre, til å bruke stemmeretten. Selv om de skulle finne på å stemme Frp.

– Demokratiet blir best når mange deltar, sier Flåthen.

 
        
            (Foto: SCANPIX)

  Foto: SCANPIX

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå