NTE inngår milliardavtale

NTE kjøper sammen med Østfold Energi to kraftverk fra Orkla for 4,3 milliarder kroner.

  Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

NTE og Østfold Energi kjøper i fellesskap to kraftverk i Salten fra Orkla-eide Elkem for til sammen 4,3 milliarder kroner.

Konsernsjef i NTE, Torbjørn Skjerve, presenterte oppkjøpet på en pressekonferanse på Steinkjer mandag formiddag. Han understreker at oppkjøpet sikrer dem evigvarende konsesjoner på en fornybar ressurs.

– Dette er et ledd i vår strategi der målet er å vokse inn kjernevirksomheten som er fornybar energi, både gjennom vekst og oppkjøp, sier Skjerve.

Han sier kjøpet av kraftverkene Siso og Lakshola i Nordland sikrer NTE «indrefileten» i Elkems vannkraftportefølje til en pris som de føler er riktig i dagens marked.

Hjemfall

Bakgrunn for handelen er de norske hjemfallsreglene, som innebærer at staten overtar privateide kraftverk vederlagsfritt etter 60 år.

Hjemfallsvilkåret kan derimot fjernes hvis kraftverkene selges til offentlige eide selskaper, ifølge den nye konsesjonsloven som Stortinget vedtok i fjor.

NTE er 100 prosent eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune, og kan derfor eie kraftverkene til evig tid.

Lang prosess

Skjerve sier oppkjøpsprosessen har pågått helt siden april, og bekrefter at det har vært en knallhard kamp mellom flere budgivere.

Handelen gjøres i samarbeid med Østfold Energi gjennom det felleseide selskapet Norsk Vannkraftproduksjon. NTE og Østfold Energi eier 50 prosent hver av det nyetablerte selskapet.

Østfold Energi er, i likhet med NTE, et offentlig eid selskap med en strategi om å vokse innen vannkraftproduksjon. Skjerve sier de derfor er en naturlig partner for ved oppkjøpet. Å gjøre oppkjøpet sammen med andre betyr også at NTE har større evne til senere å gjøre nye oppkjøp, ifølge konsernsjefen.

Skjerve sier NTE har muskler til nye oppkjøp, og tenker blant annet på Hydros vannkraftportefølje som mulige kjøpsobjekter.

To anlegg

Siso og Lakshola er to adskilte anlegg i Sørfold og Fauske kommuner i Nordland. Til sammen har de en samlet produksjon på i overkant av én TWh.

Siso fikk konsesjon i 1966 og ble satt i drift i 1968-1970. Anlegget ble bygd for å skaffe kraft til smelteverket Elkem Salten. Siso har en årlig produksjon på 925 GWh og en installert effekt på 180 MW. Siso har videre en god magasinkapasitet og nærhet til sentralnettet.

Lakshola er et nytt kraftverk som ble satt i drift i 1999. Det har en produksjon på 114 GWh og en installert effekt på 31 MW.

Overtakelsen skjer etter at offentlige godkjenningerer på plass og tidligst 4. januar 2010.

 
    
      (Foto: RICHARD SAGEN)

  Foto: RICHARD SAGEN

 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

  Foto: LEIF ARNE HOLME

 
 
    
      (Foto: Leif Arne Holme)

  Foto: Leif Arne Holme

På forsiden nå