– Imponert over forskerne i Trondheim

Kronprins Haakon åpnet Sintefs nye forskningsanlegg for CO2-fangst på Tiller.

  Foto: MARIANN DYBDAHL

Saken oppdateres.

– Det er alltid inspirende å komme hit til Trondheim, og treffe forskermiljøet her. Jeg er imponert over det dere får til, sa kronprins Haakon da han i ettermiddag sto for den offisielle åpningen av Sintefs nye forskningsanlegg for CO2-fangst.

Kronprinsen pekte på at teknologien for fangst av CO2 kan ha global betydning, og vise hvordan fossile brensler kan brukes på en bedre måte.

– Verdiskaping og grønne arbeidsplasser følger i kjølvannet, sa kronprinsen, før han trykket på pc-tastaturet og satte anlegget i gang.

Kostet 45 millioner

Det elleve etasjer høye anlegget ved Nidelva har en prislapp på 45 millioner kroner, og skal gjøre det billigere å rense utslippene fra gass- og kullkraftverk og industri for klimagassen CO2.

– Dette er en viktig dag, en felles dag, som vil stå som en milepæl i CO2-forskningen i Norge, sa Sintefs konsernsjef Unni Steinsmo, da hun ønsket velkommen til åpningen av anlegget.

Anlegget er bygget i forbindelse med prosjektet Solvit, et åtte års samarbeid mellom Sintef, NTNU og Røkke-selskapet Aker Clean Carbon.

Ved anlegget skal Sintef og NTNU forske på kjemisk CO2-fangst ved det som skal være tilnærmet industriell forhold, og det skal utvikle teknologier som skal utnyttes ved storskala-anlegget som Aker Clean Carbon bygger i forbindelse med gasskraftverket på Mongstad.

- Må redusere utslippene

– Vi må redusere utslippene dramatisk for å kunne redusere den globale temperaturøkningen. Energieffektivisering er tiltaket som har størst effekt, men CO2-fangst og lagring er regnet som tiltaket som har nest størst effekt på å redusere utslippene, sa Steinsmo, som var svært glad for at kronprins Haakon hadde takket ja til å åpne anlegget.

Sintefs klimadirektør Nils A. Røkke sa at karbonfangst og –lagring (CCS) enkelt forklart dreier seg om å lukke kjeden ved bruk av hydrokarboner. Olje og gass hentes opp fra under havbunnen og brennes. CO2 hentes ut og deretter sendes klimagassen tilbake til havbunnen.

Må klippe flere snorer

Ifølge Røkke kan CCS stå for 20 prosent av reduksjonen av klimagasser globalt i 2050.

– Men vi trenger mange slike snorklippinger, mange slike anlegg, sa Røkke under åpningen av anlegget.

Solvit-prosjektet har et budsjett på over 300 millioner kroner, og i tillegg til Sintef, NTNU og Aker Clean Carbon, deltar energiselskapene Scottish Power, EON og Statkraft som industrielle partnere.

 
    
      (Foto: MARIANN DYBDAHL)

  Foto: MARIANN DYBDAHL

 
    
      (Foto: MARIANN DYBDAHL (MMS))

  Foto: MARIANN DYBDAHL (MMS)

 
    
      (Foto: MARIANN DYBDAHL (MMS))

  Foto: MARIANN DYBDAHL (MMS)

 
    
      (Foto: MARIANN DYBDAHL)

  Foto: MARIANN DYBDAHL

På forsiden nå