Hurtigruten tror på varige overskudd

Administrerende direktør Olav Fjell i Hurtigruten mener selskapet er i ferd med å skape et grunnlag for varig overskudd. Men først må avtalen med staten i boks.

Saken oppdateres.

For første gang siden han tiltrådte høsten 2007 og for første gang siden TFDS og OVDS fusjonerte til Hurtigruten ASA året før, kan Hurtigruten levere et foreløpig årsregnskap som går i pluss. Resultatet før skatt ble på 22 millioner kroner fjor.

Riktig retning

– Det er mange piler som peker i riktig retning for Hurtigruten nå. Det viktigste som skjedde i fjor, var at vi økte antall gjestedøgn med 11 prosent for året som helhet og dermed la grunnlaget for svarte tall igjen, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Han karakteriserer 2010 som året de knekte «vinterkoden». En hard og bevisst satsing på vinterturisme med Hurtigruten har gitt en betydelig forbedring av belegget i de tradisjonell magre vintermånedene.

Antall gjestedøgn økte med 46 prosent i første kvartal og 28 prosent i fjerde kvartal i fjor. Og nå er det bedre belegg om våren som blir det store satsingsområdet.

Fra katastrofe

Resultatforbedringen fra 2009 er på 50 millioner kroner, og selskapet klarte dermed å holde løftet om å levere overskudd i 2010. Løftet ble gitt i katastrofeåret 2008 da de røde regnskapstallene viste et underskudd på 680 millioner kroner.

LES OGSÅ: Både gjester og utgifter øker for Hurtigruten

Et tøft spareprogram ble satt i verk i kriseåret. Selskapet har solgt ut en rekke virksomheter som hurtigbåter, hotell, reisebyrå og i fjor høst tapsdatteren Nord Lines. En gullkantet kontrakt om å leie ut hurtigruteskipet Finnmarken til oljeindustrien i Australia gir gode inntekter i alle fall i ett år framover.

Ga lavt anbud

Selskapet fikk også lettelser i hurtigruteavtalen med staten, og var det eneste som la inn anbud på en ny kontrakt med staten 8. november i fjor.

– Vi visste ikke at Hurtigruten ble alene, og la inn et bud som var så lavt at dersom vi ikke får det vi ber om, klarer vi oss bedre uten, sier Fjell.

Anbudet selskapet ga, innebærer en dobling av statens utgifter fra 380 millioner kroner til 750 millioner kroner hvert år for å opprettholde dagens tilbud. Tre uker før fristen for Hurtigrutens tilbud løper ut, er ingenting avklart.

Frykter færre seilinger

Under resultatframleggelsen i Tromsø antydet Fjell at Hurtigruten kan ende opp med å seile fem dager i uken.

– Staten har ikke gitt noen signaler om den ønsker at vi skal seile fem eller syv dager i uken. Vi har levert anbud på tre ulike alternativer. Det er kun politikere som kan berge dagens seilinger. Staten har rett til å velge mellom de tre alternativene uten å snakke med oss, sier Fjell som regner med at staten vil be om en forlengelse av anbudets gyldighet og lar det skinne gjennom at Hurtigruten er med på det.

Med en endelig avklaring i spørsmålet om kjernevirksomheten – seilingene langs norskekysten med statlige tilskudd – mener Olav Fjell å ha et godt grunnlag for å kunne levere overskudd også i årene som kommer.

 
På forsiden nå