Trondheim Sentralstasjon skal rives

Neste uke begynner arbeidet med å erstatte stasjonsbygget med ei ny bru over til Brattørkaia.

Saken oppdateres.

Arbeidet med rivingen av stasjonen kommer i gang 15. mars. Da skal bygget som tidligere huset Narvesen, Café Opus og billettinformasjonen for buss og båt vekk.

Den karakteristiske buen hvor det står «Trondheim Sentralstasjon» vil også bli revet.

På sikt vil hele sentralstasjonen slik vi kjenner den i dag, bli erstattet av en egen liten «by» av næringslivsbygg, med parkeringsplasser, ny stasjonshall og en forlengelse av Søndre gate helt ned til Brattørkaia.

(Klikk på tittelbildet og naviger med piltastene for å se hvordan arkitektene ser for seg den nye sentralstasjonen og tverrforbindelsen)

- Rene Spansketrappen

Det første byggetrinnet vil bli å bygge ei ny gangbru over til Brattørkaia. Denne kommer til å bli sju meter høy, og vil fungere som en forlengelse av Søndre gate direkte ned til pirterminalen.

Brua vil være todelt nederst, med to brede trapper som møtes på bruas topp, sju meter over perrongen hvor togene stopper. Derifra vil den gå over alle de fem sporene og komme ned mellom Rockheim og næringsbygget på Brattørkaia 17B.

Bredden på brua vil variere mellom ti og 18 meter, og den blir 32 meter lang. Den vil bli omgitt av to meter høye glassgjerder for å unngå at fotgjengerne kommer borti de strømførende linjene togene benytter seg av. Glasset er laget for å tåle forsøk på hærverk.

Det blir også laget en sykkelsti over brua, og store heiser, to på hver side av brua, på 140 x 240 centimeter skal sørge for at barnefamilier med vogn og handikappede også kommer seg over.

- Dette kommer til å bli ei diger bru. Den vil bli rene spansketrappen sett fra bysiden, sier prosjektleder Kjell Håvard Nilsen i Optiman, som er prosjektledere for hele byggeprosessen.

Han regner med å bli ferdig med brua rundt juletider, og senest i løpet av januar neste år.

Stort spleiselag

Prisen på brua, eller tverrforbindelsen som den heter, er foreløpig satt til 108,5 millioner kroner. Kommunens miljøpakke finansierer 20 millioner. De resterende 88,5 millionene skal finansieres av et spleiselag på til sammen tolv aktører med interesser både på bysiden av brua og Brattørkai-siden.

Hvem som skal betale hvor mye, er beregnet ut fra utbyggingsarealet aktørene potensielt kan utnytte på tomtene rundt brua. Den klart største bidragsyteren blir Brattørkaia AS, som skal føre opp flere næringsbygg i området vest for Rockheim. To av disse blir like høye som rockemuseet, og Brattørkaia AS vil dermed dekke halvparten av kostnaden med brua.

Det nye hotell Clarion som bygges like ved pirterminalen skal også betale 17 prosent av prisen. Resten av kostnaden dekkes av interessentene rundt sentralstasjonen, deriblant Jernbaneverket, som skal bygge nye perronger i samme slengen.

Flere nye bygg

Det er også planlagt flere nye bygg på bysiden rundt tverrforbindelsen. I første omgang kommer det opp et hus på vestsiden av brua, som planleggerne kaller «Trappehuset».

- Dette vil bli et fire etasjer høyt bygg, med service og kafé for reisendei første etasje, og lokaler for næringslivet i de andre, sier Ottar Remman, regiondirektør for Rom Eiendom, som har hovedansvaret for bygningen.

Etter planen skal dette bygget stå ferdig om to til tre år.

Ny stasjonshall

På vestsiden av brua skal det bygges en ny stasjonshall. Denne blir bygget delvis over dagens bussterminal og vil fungere som ankomsthall både for tog og buss.

Lenger øst, hvor bussterminalen står i dag, skal det settes opp flere nye næringsbygg, som blir fem etasjer høye. Til sammenligning måler Rockheim-bygget åtte etasjer.

600 parkeringsplasser

Når stasjonsbygningen er på plass, begynner byggingen av det planleggerne har kalt «Østbebyggelsen»

Under bussterminalen blir det bygges et nytt parkeringshus med plass til 250 biler. Bussene skal være på samme sted som i dag, men det blir bygget et «lokk» over bussholdeplassen og perrongene, som vil fungerer som et nytt parkeringsdekke med plass til ytterligere 350 biler.

Næringsbyggene kommer oppå her igjen. Ifølge Nilsen skal det være mulig å ha alt dette ferdig i løpet av tre år, om finansiering, saksbehandling og anbudsrunder går i orden.

Ny Benito-restaurant

Som følge av den omfattende ombyggingen, har Narvesen og billettinformasjonen ,som allerede var ved sentrlstasjonen, flyttet inn i trafikkhallen hvor det i dag er taxiholdeplass utenfor. Der kommer man til og fra toget mens byggingen foregår.

Café Opus, som i en årrekke har vært den offisielle jernbanerestauranten på sentralstasjonen, avslutter imidlertid driften. Eierne opplyser til adressa.no at de ikke kan fortsette driften ved stasjonen grunnet mangel på lokaler.

Remman i Rom eiendom forteller at Benito Nava i stedet skal åpne en ny restaurant i lokalene hvor restauranten «Fru Inger» tidligere holdt til.

- Dette vil fungere som den nye jernbanerestauranten, sier Remman.

Bygger hotell

Rom eiendom er også i gang med planleggingen av et nytt hotell på Fosenkaia, like vest for sentralstasjonen. Dette vil komme opp rett bak Blåbrygga og Kafé Skuret.

Prosjektet har fått navnet «Kanalhotellet», og P-Hotels skal stå for driften av det 127 rom store nyhotellet. Med byggestart i vår, vil hotellet kunne stå ferdig til mai 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå