Krevd for 225 000 i kommunale avgifter

- Det var en merkelig regning å få, sier Bjørn Ursin.

Saken oppdateres.

Ursin innrømmer at han ble nokså overrasket da han fikk se regningen fra Trondheim kommune. Der sto det at han skyldte kommunen ikke mindre enn 224 647,46 kroner i kommunale avgifter.

- De har tydeligvis ikke sett over fakturaen før den ble sendt ut, sier Ursin.

Kontaktet kommunen

Ursin hadde oppholdt seg en lengre periode i Frankrike da regningen kom. Han ville naturligvis ikke ut med et så stort beløp.

- Det jeg gjorde var å ta kontakt med kommunen, og ga dem beskjed om beløpet jeg var blitt krevd for. Heldigvis har de ikke fulgt opp med noen krav til at jeg skal betale den. De skjønte at beløpet ikke stemte, og beklaget seg, sier Ursin.

Feilavlesning

Ursin ble opprinnelig krevd for et vannforbruk på 9413 kubikkmeter, nærmere bestemt 9 413 000 liter.

Kommunen forteller at det er en feil i avlesningen som har ført til misforståelsen.

- Det er sannsynligvis ført på ett tall for mye på avlesningskortet som ble levert inn manuelt. Det reelle tallet skulle ha vært 940 kubikkmeter vannforbruk, sier Stein Kirknes, konsulent Trondheim Bydrift.

- Fant feilen

Kirknes forteller at feilen ble oppdaget før regningen ble sendt ut.

- Dette var et avlesningskort som ble sendt inn manuelt. Dette blir scannet og tolket digitalt hos oss, forklarer han.

- Dermed kjører vi en avviksrapport på disse avmålingene, hvor vi ser på prosentvis endring i forbruket i forhold til foregående år. Deretter går vi gjennom avviksmeldingene manuelt, og ser om det kan være naturlige årsaker til dette, sier Kirknes.

I denne prosessen ble det oppdaget en feil, og avgiftene ble rettet.

- Menneskelig glipp

Dette hindret imidlertid ikke at fakturaen med kravet på nær en kvart million kroner ble sendt ut.

- Vi har endret målerstanden ved å flytte kommaet et hakk. Han har en tidel av beløpet i målerstand. Men det har skjedd en liten glipp. I forbindelse med at vi endret målerstanden, skulle vi også ha endret avregningen. Der har det imidlertid skjedd en menneskelig feil, forklarer Kirknes.

Ferdig med saken

Kirknes beklager det som har skjedd og forsikrer om at en korrigert regning vil komme til Ursin i løpet av måneden.

- Jeg er glad for at dette har blitt ordnet opp i, og anser saken som ute av verden. Nå venter jeg bare på å få en ny regning, sier Ursin.

 
På forsiden nå