Spar tusener med vannmåler

Jo større arealet på boligen er, jo mer kan du spare med vannmåler.

Saken oppdateres.

I nesten én av fem vann- og avløpsavtaler kunder har med Trondheim bydrift, er det ikke installert vannmåler i boligen.

- Det kan bety at mange betaler for et relativt mye høyere forbruk enn de i virkeligheten har, sier Stein Kirknes, konsulent i Trondheim Bydrift.

LES OGSÅ: Krevd for kvart million i kommunale avgifter

Kan spare tusener

Kirknes tar en bolig på 100 kvadratmeter som eksempel.

- Når du ikke har vannmåler, står du på arealberegning. Her er det størrelsen på huset som bestemmer prisen. Ser man bort fra de faste avgiftene, er denne prisen 65,38 kroner per kvadratmeter i rent forbruk. Det betyr at en person som bor alene på 100 kvadratmeter må betale 6538 kroner i vann- og avløpsavgifter årlig, sier Kirknes.

Om det er én, to, eller tre personer som bor i boligen, mener Kirknes at det uansett vil lønne seg å ha en vannmåler.

- Gjennomsnittsforbruket til folk varierer mellom 40 kubikkmeter og 70 kubikkmeter. De fleste ligger imidlertid på 50-60 kubikkmeter. Prisen per kubikkmeter er 21,80 kroner. Er man alene, og forbruker 60 kubikkmeter vann i den samme boligen, skal man bare betale 1300 kroner. Det er en differanse på over 5000 kroner i forhold til om man hadde hatt arealberegning, sier Kirknes.

Skrekkeksempel

Forutsetter man at tre personer bor i huset, og forbruker 180 kubikkmeter vann, vil prisen bli 3924 kroner. Det er fortsatt en god besparelse i forhold til de drøyt 6500 kronene arealberegningen ville kostet.

- Generelt kan man si at forskjellen mellom de to beregningsmetodene blir større jo større leiligheten er, og jo færre som bor i den. Bor det mange nok på et lite areal, og vannforbruket er høyt nok, kommer man selvsagt til en grense for hvor vannmåler lønner seg, men i de fleste tilfellene vil man kunne spare veldig mye på en vannmåler, mener Kirknes

- Skrekkeksempelet er pensjonisten som bor alene på 250 kvadratmeter og har arealberegning. Eldre har generelt et mindre vannforbruk enn andre, kanskje forbruker han bare 40 kubikkmeter vann. Da blir differansen stor, sier Kirknes.

I et slikt tilfelle vil arealberegning koste 16 345 kroner. Hadde det vært installert vannmåler, hadde et forbruk på 40 kubikkmeter vann kostet 872 kroner i rent forbruk.

Må betale for installasjon

Hvis du ikke har installert vannmåler, må dette gjøres av rørlegger. Du må selv betale for det.

- Prisen vil variere i de ulike tilfellene, alt etter hva som kreves for å få installert vannmåleren. Man må i hvert fall regne med 2500 – 3000 kroner for dette, forklarer Kirknes.

- Men når man ser på de enkelte eksemplene, kan dette være en investering som raskt blir lønnsom, legger han til.

Oppdager vannlekkasjer

Har man først anskaffet vannmåler, er det viktig å lese av målerstanden hvert år.

- Hvis man ikke leser av jevnlig, må vi stipulere et forbruk. Dette trenger ikke å stemme overens med det virkelige forbruket. Det kan føre til at man betaler for mye i en periode, eller for lite. Når vannmåleren da endelig blir lest av, kan det komme en ganske betydelig regning om man har betalt for lite, advarer Kirknes.

I tillegg kan det hjelpe til å avdekke lekkasjer.

- Vi kjører avviksanalyser på kundenes innrapporteringer. Når vi for avviksmeldinger på at kunden har brukt veldig mye vann, eller veldig lite, sjekker vi disse manuelt, og ringer kunden for å høre om det stemmer. I de fleste tilfellene er det feilavlesning. Men hvis det er lest av rett, og vannforbruket er betydelig høyere enn på forrige regning, kan det tyde på at kunden har en lekkasje.

Kirknes forteller at lekkasjer som gjør at vannet renner like gjennom toalettet, eller at feil med varmtvannsberederen, som fører til at oppvarmet vann går rett gjennom den og ned i en sluk, er vanlige lekkasjer det kan være vanskelig å oppdage.

- Det er viktig å huske at slike lekkasjer ikke gir reduksjon i regningen. Man må betale for det vannet som er brukt, opplyser Kirknes.

Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

 
På forsiden nå