Ønsker «Adressabygget» i sentrum

Polaris Media har inngått en intensjonsavtale med Verftsgata Holding. Resultatet kan bli at Adresseavisen flytter til Verftsgata 2 i Trondheim sentrum.

Saken oppdateres.

- For Adresseavisen kan det å utvikle mediehuset videre, som en del av Trondheim sentrum, bli svært viktig, sier Arne Blix.

Sjefredaktøren i Adresseavisen bekrefter at det er inngått en intensjonsavtale mellom Polaris Media ASA og Verftsgata Holding AS. Avtalen dreier seg om en mulig etablering av et felles eiendomsselskap som skal utvikle «Adressabygget» på Verftsgata 2 i sentrum, og i tillegg videreutvikle Adressas nåværende lokaler i Industriveien 13 på Heimdal.

Eiendommen i Verftsgata ligger sentralt i byen, ved Nidelva og Bakke Bru, og binder sammen Midtbyen med Nedre Elvehavn. Den eies i dag av Verftsgata Holding AS.

Tett på kilder og brukere

- Vi har i flere år arbeidet for få til flytting, og nå kan det se ut som om vi har en bedre mulighet enn noen gang før. Dette har sammenheng med at vi ønsker å lage journalistikk døgnet rundt, tett på kilder, lesere og brukere, sier Blix.

Sammen skal partene utrede muligheten for å etablere et felles eiendomsselskap som skal stå for utviklingen av et nytt kontorbygg på om lag 14500 kvm, i tillegg til parkeringskjeller. Intensjonen er at bygget blir det nye «Adressabygget», med Adressa som hovedleietaker.

- Vi har jobbet med dette en god tid, for å se om det er et mulig prosjekt for oss, sier administrerende direktør i Adresseavisen Tove Nedreberg.

Innflyttingsklart 2013/2014

- Det er viktig at regionens mediehus bør ligge sentralt i byen. Vi jobber med å se nærmere på hva dette kan bety for oss: at vi kan få den merkevarebyggingen vi ønsker oss, vi blir mer synlige i bybildet, miljøaspektet rundt det å flytte og ikke minst flyttingen som et organisasjonsutviklingsprosjekt. Vi må se om dette prosjektet kan gi oss det løftet vi ønsker på disse områdene, sier Nedreberg.

Intensjonen er at det felles eiendomsselskapet også skal videreutvikle og drive utleie av Adresseavisens nåværende lokaler, på totalt ca. 10500 kvm industrilokaler og 13500 kvm kontorlokaler. Eiendommen eies i dag av Polaris Media ASA, og etter planen skal Polaris Trykk Trondheim AS videreføre dagens leieforhold, med tilhørende kontorlokaler.

Partene er enige om de mest vesentlige kommersielle betingelsene, men ennå gjenstår viktige utredninger og avklaringer før prosjektet kan endelig besluttes i selskapene sine styrer. Dersom utredningene gir tilfredsstillende resultat er målsettingen at det nye bygget skal vært innflyttingsklart ved årsskiftet 2013/2014.

Regionens talerør

- Så tidlig i prosjektet er det vanskelig å være bastant i forhold til et mulig flyttetidspunkt. I tillegg vil dette omfatte andre leietakere også, sier Nedreberg.

Mediehuset har også tidligere ønsket å flytte til sentrum. Det som er annerledes denne gangen er at det eksisterer et helhetlig prosjekt sammen med en annen aktør, som håndterer både det nye og det gamle bygget, mener Nedreberg.

- Hvorfor er det viktig for Adresseavisen å ha tilhold i Trondheim sentrum?

- Det er viktig fordi vi skal være regionens talerør, og da bør vi sitte sentralt i byen. Vi ønsker at det nye bygget skal være et «åpent hus», at vi blir mer synlige for folk. Vi synes det er riktig at Adresseavisen bør være en del av bymiljøet og byutviklingen. Men det gjenstår ennå mye før dette kan bli en realitet, sier Tove Nedreberg.

 
 
På forsiden nå