Banken jobbet med den hemmelige aksjeplanen

Sparebank1 SMN Markets utredet planene for konsortiet, som både banksjef Finn Haugan og styre- formann Per Axel Koch har sagt at de ikke kjente til.

  Foto: Glen Musk / faksimile (montasje)

Saken oppdateres.

Notatet Adresseavisen i dag kan avsløre, viser at bankens underselskap Sparebank1 SMN Markets var engasjert for å berede grunnen for konsortiet bestående av Sparebanken, Adresseavisen og Terje Roll Danielsen.

Notatet, som er datert 21. september 2006, er på seks sider og beskriver en tretrinnsprosess der målet var å sikre flertall på Adresseavisens generalforsamling for Media Norge, etablering av «Adressa-konsortiet på riktig tidspunkt», samt sikre finansiering og kjøp av aksjene i Adresseavisen og Bergens Tidende som medieselskapet Mecom på det tidspunktet ønsket å selge. I tillegg skulle det inngås avtale med Schibsted om kjøp av enda flere aksjer etter etableringen av Media Norge.

Kjente ikke til

Da banksjef Finn Haugan i Sparebank1 SMN den 26. mai ble spurt om «trønderkonsortiet» var noe Terje Roll Danielsen selv hadde funnet på, svarte han følgende:

«Jeg og banken har i alle fall ikke vært involvert. Jeg har aldri hørt om det».

Noen dager senere uttalte han at han hadde deltatt i samtaler om eierskap i Adresseavisen, men at «jeg tar avstand fra at jeg og banken var en aktiv part i en eventuell plan».

Også bankens styreformann, Per Axel Koch, uttalte at han ikke kjente til planen om et konsortium.

Skisse for Roll Danielsen

Dokumentet Adresseavisen i dag presenterer ble sendt med epost fra en rådgiver i Sparebank 1 SMN Markets, til Dag Ivar Thobroe, som er konserndirektør og leder av Sparebank1 SMN Markets. Thobroe satt i 2006, og sitter fortsatt, i bankens konsernledelse under toppsjef Finn Haugan.

Thobroe sier at notatet er en skisse laget etter ønske fra Terje Roll Danielsen.

– Han ønsket å diskutere muligheten for å etablere et konsortium bestående av fortrinnsvis trønderske/regionale investorer, og tok i den anledning kontakt med Sparebank 1 SMN Markets, sier Thobroe.

Roll Danielsen nevnes imidlertid ikke i notatet. Derimot heter det blant annet at «Adressa-konsortiet ønsker som vist under trinn 1 å kjøpe Mecoms eierandel i Adressa.» I dette konsortiet skulle henholdsvis Adresseavisen, Sparebanken og selskapet Dammåsens aksjer inngå. Dammåsen er selskapet hvor Roll Danielsen hadde sine Adressa-aksjer.

Skulle låne hos SR-Bank

Blant de andre opplysningene som gis i notatet, er at «Det arbeides med etablering av lån for finansiering av Meconposten på MNOK 300 hos SR-Bank».

Dette lånet ble tatt opp av Roll Danielsen alene, og er det som bostyret mener er hovedårsaken til konkursen i forretningsmannens selskaper. Ifølge Finn Haugan er hans eneste befatning med dette lånet, at han anbefalte Roll Danielsen overfor SR-Bank.

Haugan har tidligere også uttalt at han ikke kjente til et avtaleutkast mellom Schibsted og konsortiet, som Adresseavisen har presentert tidligere, der det beskrives hvordan aksjene i BT skulle sikres. Først skulle de kjøpes av Schibsted, men senere overtas av trønderne. I notatet fra Markets-selskapet i Haugans egen bank opplyses det at «Det pågår en dialog mellom Adressa-konsortiet og Schibsted i anledning en slik opsjonsavtale.»

Plan B

Opplegget Markets-utredningen skisserer i utredningen, ble imidlertid bare delvis gjennomført. På grunn av at Mecom ønsket å gjennomføre salget av Adressa og BT-aksjene fort, måtte det finnes en annen løsning enn at «Adressa-konsortiet» skulle kjøpe dem. Man rakk ikke å etablere konsortiet så raskt. Plan B, om at Terje Roll Danielsens selskap skulle kjøpe aksjene alene og være en mellomstasjon før konsortiet overtok dem, ble lagt parallelt.

Denne plan B er blant annet beskrevet i et brev sendt SR-Bank samme dag som Markets-utredningen er datert. Adresseavisen gjenga tidligere i høst dette brevet, som Per Axel Koch korrigerte og redigerte før det ble sendt.

Også plan B ble bare delvis gjennomført. Konsortiet ble aldri opprettet og Roll Danielsen ble sittende alene med aksjene. Lånet til aksjekjøpet ble opprinnelig gitt av SR-Bank, men ble overtatt av Sparebank 1 SMN i 2008.

– Haugan og Koch var med

– Dette notatet er ett av mange dokumenter som jeg har forstått at bostyret gjennomgår. Det blir derfor ikke riktig av meg å kommentere dette nå. Jeg vil ikke gå inn på detaljer om hva som skjedde da SMN Markets fikk utarbeidet dokumentet eller innholdet i det.

– Dag Ivar Thobroe sier dette er en skisse laget etter ønske fra deg?

– Mailvekslingen jeg hadde med Finn Haugan og Per Axel Koch i dagene før notatet ble produsert, viser at begge var klar over at det ble etablert kontakt med Thobroe og SMN Markets, sier Roll Danielsen.

Peker på Roll Danielsen

– Bakgrunnen for notatet var at Terje Roll Danielsen ønsket å diskutere muligheten for å etablere et konsortium, sier Dag Ivar Thobroe.

Thobroe, som er konserndirektør i Sparebank1 SMN Markets, svarte skriftlig på Adresseavisens spørsmål.

– Hvem ga oppdraget?

– Det ble aldri etablert noe mandat. Vi kom ikke lenger enn til idéstadiet.

– Hvem betalte utredningen?

– Som sagt, det ble aldri noe konkret oppdrag og følgelig heller ingen å fakturere.

Hvem var mottaker for notatet/utredningen?

– Vi laget en skisse som ble presentert for Terje Roll Danielsen. Med denne skissen ble vårt arbeid avsluttet.

– Ble Haugan informert om utredningsarbeidet?

– All dialog mellom mulig oppdragsgiver og SpareBank 1 SMN Markets er konfidensiell. Det gjaldt også i dette tilfelle. Følgelig informerte vi ikke Finn Haugan om innholdet i våre samtaler med Terje Roll Danielsen, helt i tråd med Verdipapirhandelloven.

Spørsmål om banksjef Finn Haugan ble orientert om selve notatet - og ikke innholdet i samtalene med Terje Roll Danielsen - ble ikke besvart av Thobroe. Det ble heller ikke spørsmålet om hvem som ga SMN Markets selve oppdraget med å lage den seks sider lange utredningen.

Thobroe sitter i konsernledelsen til Sparebank1 SMN, som eier Sparebank1 SMN Markets.

I en tekstmelding til Adresseavisen i går kveld, skrev banksjef Finn Haugan: «Jeg har ingenting å tillegge i forhold til det svar dere har fått fra Thobroe».

 
        
            (Foto: Glen Musk / faksimile (montasje))

  Foto: Glen Musk / faksimile (montasje)

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå