Salmar får fire millioner i bot

Det er prisen for at 175 000 laks klarte å rømme.

Saken oppdateres.

Det er statsadvokat Bjørn Soknes som har formidlet boten overfor selskapet onsdag.

- Det er lagt vekt på omfanget av rømmingen, som er stor, faktisk en av de største i Midt-Norge. Firmaets størrelse er også vektlagt her, i tillegg til evnen til å betale en bot. Vi mener det er en del å bebreide i forhold til avlusingsoperasjonen, sier statsadvokat Bjørn Soknes til adressa.no.

Rømmingen fra et av Salmars anlegg utenfor Hitra skjedde i februar i år. Rundt 175 000 laks, med en gjennomsnittsvekt på 1,98 kilo, klarte å slippe unna.

LES OGSÅ: Politiet har konkludert i Salmar-rømningen

LES OGSÅ: Fiskeridirektoratet anmelder Salmar

LES OGSÅ: 175 000 laks rømte fra anlegg på Hitra

- For streng straff

Salmar er ikke umiddelbart enig i reaksjonen. Under etterforskningen har de påpekt at hovedårsaken til hendelsen skyldes brudd på interne retningslinjer.

- Vår umiddelbare vurdering av foretaksstraffen er at denne er streng, og ikke tar tilstrekkelig hensyn til det faktum at det foreligger menneskelig svikt. Salmars interne prosedyrer viser samtidig at selskapet har tilfredsstilt alle lovpålagte krav i forhold til akvakulturloven, sier konsernsjef Yngve Myhre.

Salmar har tidligere anført at de har hatt utgifter på rundt ti millioner kroner i forbindelse med blant annet gjenfangst etter rømmingen, samt iverksettelse av et program for å kartlegge andel oppdrettsfisk i elvene.

Helte fisk over i ødelagt not

I forelegget som er sendt over til Salmar, går det frem at nota ble klargjort torsdag kveld den 10. februar, da selskapet skulle føre tilbake fisken fra avlusningsbrønnen til nota.

- Et innfestingstau mellom not og bunnring ble ved en feil tredd over i stedet for under et stag. Da bunnringen og nota ble senket ned, i en etappe, ble derfor nota hengende igjen oppunder flytekraven på merden hvor innfestingstauet var tredd feil, står det i forelegget.

Dette betyr at nota ikke var klargjort for å føre tilbake laksen. Likevel ble den ført over i løpet av torsdag kveld og fredag morgen. En gang mellom torsdag kveld og mandag morgen revnet så nota.

Jobbet i 34 timer

Avlusingen pågikk fra onsdag 9. februar til fredag 11. februar. Påtalemyndighetene påpeker i foreleggsgrunnlaget at prosessen var preget av lange skift for arbeiderne og dårlig kontroll av nota.

- Avlusingsprosessen ble gjennomført i høyt tempo, dels av personer som på torsdag kveld - med unntak av fire timers hvile - hadde hatt en arbeidsdag på 34 timer, og uten at nota i merd 3 - før 176 000 laks ble tilbakeført - var kontrollert verken ved bruk av dykkere eller ROV/kamera og/eller ved visuell kontroll ved «runde på ring».

Sa opp jobben

Adresseavisen er kjent med at driftslederen ved lokaliteten hvor rømmingen skjedde, har sagt opp jobben i Salmar.

- Jeg kan ikke kommentere på ansettelsesforhold, men har forståelse for at dette har vært en enorm belastning for de enkelte ansatte, sier Yngve Myhre.

- Dere sier at rømmingen ikke skyldes systemsvikt. Betyr det at man ikke har mulighet til å hindre lignende rømminger i fremtiden?

- Menneskelig svikt kan man aldri gardere seg 100 prosent mot. Det vi må gjøre, og som vi også gjør, er å terpe på prosedyrene våre overfor de ansatte. I tillegg har vi innført andre tiltak i etterkant, uavhengig av reaksjonen som nå har kommet fra påtalemyndigheten, sier Myhre.

Skal vurdere boten

I grunnlaget mener statsadvokaten at selskapet har brutt flere paragrafer i akvakulturloven under selve avlusingsprosessen.

I tillegg mener påtalemyndigheten at selskapet har brutt akvakulturforskriften ved ikke å føre daglige tilsyn på anlegget. Dette medfører også brudd på matloven, og på straffelovens paragraf 48a.

Myhre presiserer at en nå skal ha en dialog med selskapets advokat for å ta stilling til om saken skal forfølges videre eller ikke.

- Vi har ennå ikke tatt endelig stilling til om vi skal vedta boten, sier oppdrettssjef i Salmar, Bjørn Larsen til adressa.no.

 
På forsiden nå