Betalte 1,8 millioner - fikk aldri båten

Båtmegleren som Børge Skogsøy skulle kjøpe båt av er nå tiltalt for grovt bedrageri.

  Foto: Børge Sved

Saken oppdateres.

Til sammen er megleren anmeldt for totalt fire tilfeller, hvor de fornærmede frykter de har tapt til sammen 4,6 millioner kroner.

Megleren som skulle selge Skogsøys båt er den samme som Adresseavisen omtalte forrige torsdag, der en bekjent av megleren hevdet seg lurt for 1,7 millioner kroner.

Skulle kjøpe drømmebåten

Det var sommeren 2010 at Skogsøy var på utkikk etter drømmebåten, en Atlantis 42. Båten er nær 13 meter lang, har til sammen over 700 hestekrefter og er luksuriøst innredet.

Mens han lette etter båten på nettstedet Finn.no, kom han i kontakt med en båtmegler fra Trondheim, som hadde avertert flere båter for salg. Båten Skogsøy ønsket seg var ikke avertert, men han tok kontakt med megleren og forhørte seg om mulighetene for å skaffe drømmebåten. Han fikk klaff.

– Har en demo Atlantis 42 med salong bak til gi bort-pris, skriver megleren i en e-post 14. juli 2010.

Planen var å bruke båten i næring, og det var viktig for Skogsøy å få båten tilsendt før årsskiftet. De skrev en kontrakt høsten 2010

Tok opp lån

Kjøpesummen de ble enige om, var 2,69 millioner kroner. Det betød at Skogsøy måtte ta opp et lån på 1,69 millioner kroner for å hå råd til båten. Resten av summen skulle dekkes inn ved at båtmegleren tok Skogsøys campingvogn og en båt han allerede eide, i bytte. Alt så bra ut, men Skogsøy fikk snart en dårlig følelse.

– Etter at kontrakten var skrevet og forskuddet på 90000 betalt, begynte bortforklaringene. Først fikk jeg beskjed om at det hadde oppstått problemer, og at den ikke kunne leveres før til våren. Våren gikk, og det kom ingen båt. I april fikk jeg en ny beskjed om at den skulle komme snart, sier Skogsøy.

Skogsøy nektet å betale ut resten av summen før han fikk båten. Etter ytterligere henvendelser til megleren i sommer, fikk han omsider tilsendt et såkalt «bill of sale». Dokumentet er skrevet under av en amerikansk megler, hvis firma også står som eier og selger av båten. Der står det at båten skal overdras til Skogsøy. Dokumentet gjorde at megleren i Trondheim fikk registrert båten i Skipsregistrene på Skogsøys navn. Dermed mente banken som skulle låne Skogsøy penger at kontrakten var innfridd, og betalte ut de knapt 1,7 millioner kronene til megleren i sommer.

Siden har det imidlertid aldri kommet noen båt.

Hvor er pengene?

Adresseavisen har vært i kontakt med megleren i USA. Han bekrefter at det er overført et forskudd på ti prosent av kjøpesummen av båten til hans konto. Resten av pengene hevder han imidlertid aldri ble overført.

– Salget fungerer slik at jeg ordner en «bill of sale» når kontrakten om kjøp er inngått, og forskuddet er betalt inn. I denne kontrakten står det imidlertid at om jeg ikke har pengene innen en bestemt dato, heves kjøpet, sier megleren.

Han hevder at megleren i Trondheim til dags dato ikke har levert penger ut over forskuddet, og at det derfor er han selv som fortsatt eier båten. Han hevder at han også tidligere har hatt problemer med megleren fra Trondheim, og at han selv har tapt penger i saken.

Trondheimsmeglerens advokat sier imidlertid at hans klient hevder å ha ført over pengene.

– Den amerikanske megleren konstruerer. Min klient mener at han har oppfylt kontrakten i henhold til avtale. Han har skaffet en båt, tinglyst skjøte på båten og registrert den på kjøpers navn, sier advokat Morten Aalberg i Advokatnett.

Tok arrest i selskapet

Skogsøy valgte i høst å anmelde megleren i Trondheim. Han har også fått medhold i en arrestbegjæring behandlet av tingretten, til å ta arrest i verdier for inntil 1,78 millioner både hos megleren privat og i firmaet han eier. I kjennelsen fra oktober i år går det frem at det blant annet er usikkerheter rundt kontoen hvor pengene ble overført, som ble presentert som en klientmiddelkonto.

– Det er sannsynliggjort at han (megleren, red.anm.) har handlet uaktsomt, gjennom å gi villedende opplysninger om at forskuddsbetalingen ble innbetalt til en klientkonto, og gjennom mulig tapping av selskapsmidler, står det i kjennelsen. Videre heter det:

– Det vises her særlig til at det er store summer som ser ut til å ha blitt disponert på en urettmessig måte, og det fremstår som påkrevet å fryse situasjonen inntil en får oversikt over økonomien i selskapet og hos eneeier/daglig leder.

Trondheimsmeglerens advokat, Morten Aalberg, sier at det ikke er forhandlet mellom partene forut for kjennelsen, og at rettens beslutning er tatt på basis av motpartens fremstilling. Han sier det ennå gjenstår forhandlinger i saken, og går ikke med på at det er så enkelt som at pengene som er satt inn på klientmiddelkontoen utelukkende må brukes på kjøp av båten.

– Om min klient har forskuddsbetalt båten, er det ikke gitt at de pengene som blir innbetalt går direkte ned til den aktuelle båten. Man har mange andre kostnader som også skal dekkes. At det har skjedd komplikasjoner med leveringen, betyr ikke at han ikke kan bruke pengene. Det er hans oppfatning, sier Aalberg

Involvert i flere tvister

Advokaten hevder at leveringsproblemene som har oppstått i sakene hvor hans klient nå er anmeldt, i hovedsak skyldes en pågående sivilrettslig tvist, hvor båtmegleren selv har anmeldt tyveri av en båt han hevder han eier.

Den aktuelle båten skal være betalt av båtmegleren, men ifølge advokaten solgt videre av en person mannen samarbeidet med, uten hans samtykke, og uten at han har fått penger for den. Megleren hevder han har tapt millioner på handelen, og viser til en kontrakt om videresalg av båten til en verdi av 2 175 000.

– Det er klart at dette henger sammen. Når det blir stjålet en båt, så vil det kunne få konsekvenser for likviditeten, som dermed også får konsekvenser for den daglige driften, sier Aalberg.

Motparten i denne saken er en svensk statsborger og en trondhjemmer. Sistnevnte er nå i besittelse av båten. Han avviser anklagene, og sier han har kjøpt båten på rettmessig vis. Den svenske statsborgeren har på sin side en egen sak gående mot megleren i ytterligere en båthandelsak. I april ga Sør-Trøndelag tingrett ham medhold i en arrestbegjæring overfor meglerens selskap.

Aalberg forteller at hans klient vil gå videre med saken hvor båten hevdes stjålet, til tingretten.

 
 
    
      (Foto: Filiberto Rotta/Atlantis yachts)

  Foto: Filiberto Rotta/Atlantis yachts

 
    
      (Foto: Faksimile)

  Foto: Faksimile

 
    
      (Foto: Børge Sved)

  Foto: Børge Sved

På forsiden nå