Frykter flere rømminger med nye regler

Fiskeridepartementets nye begrensninger på antallet laks per merd, møter motstand. –Oppsiktsvekkende, mener fiskeriministeren.

Saken oppdateres.

Det er Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) som mener at det nye regelverket kan fungere mot sin hensikt.

Fra og med 1. januar 2013 blir det nemlig ulovlig å ha mer enn 200 000 laks i hver oppdrettsmerd.

– En maksimalbegrensning på antall laks i hver not betyr at vi må etablere flere nøter å ha fisken i. Flere meter not betyr at det blir vanskeligere å overvåke og passe på. Dette fører heller til flere enn færre rømminger, sier regiondirektør i FHL Midt-Norge, Jon Arne Grøttum.

- Oppsiktsvekkende

Fiskeriministeren reagerer på utspillet med forbauselse.

– For det første vil jeg si at det er oppsiktsvekkende at næringen kommer med et slikt utspill. Hvis de mener at de klarer å passe på ti merder, men ikke elleve, da vil jeg si at det er ganske alvorlig for næringen. Jeg nekter å tro at de mener dette seriøst, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

– Det virker jo som om de mener de har kommet til et maksimalt antall merder de klarer å passe på. Vi har ambisjoner om at næringen skal vokse. Jeg forutsetter at de klarer å gjennomføre dette, legger hun til.

– Men er dette et regelverk som vil føre til færre rømninger?

– Nei, det har ikke direkte innvirkning på det. Men det minsker konsekvensene ved en rømming betydelig, sier Berg-Hansen.

Én av tre for store

FHL ser gjennomføringen av regelverket spesielt problematisk i Midt-Norge, der 124 av totalt 352 merder har over 200 000 fisk. Det utgjør 35 prosent av merdene. Ingen andre steder i landet er det så tett med store merder.

– Vi ser at konsekvensene kan bli mindre med mindre merder, men når man ser på det faktum at man sannsynligvis må utvide antallet lokaliteter, blir det også flere potensielle kilder for rømming, sier Grøttum.

FHL-sjefen sier at Midt-Norge i stor grad har vært ledende på teknologiutviklingen rundt større merder. Han innrømmer at utviklingen også har vært motivert av økonomisk gevinst.

– Det er en rasjonaliseringsgevinst med store enheter, det har vært noe av motivasjonen, bekrefter han.

Krever større arealer

Et annet problem FHL tar opp er arealbruken, som nødvendigvis må økes med flere merder.

– Det må sannsynligvis opprettes flere lokaliteter langs kysten. Det er stikk motsatt av hva næringen har jobbet opp mot. Næringen mener at det er bedre å samle driften på enkelte lokaliteter ut fra et konsesjonshensyn og driftshensyn.

Han varsler nå flere søknader fra næringen om å opprette oppdrettsanlegg på nye steder langs kysten for å bli i stand til å oppfylle kravene.

Frykter lang søknadsprosess

– Vi ber om at søknadsprosessen forenkles, slik at man lett kan få tilgang på nye lokaliteter. Ofte opplever vi at søknadsprosessen varer langt over de 22 ukene den skal vare etter forskriftene, sier Grøttum.

Fiskeriministeren mener imidlertid næringen har god tid på seg på å innføre endringene.

– Det er allerede utarbeidet arealplaner hvor man kan plassere ut merder for lakseoppdrett, i tillegg er det gjort forenklinger i saksgangen. Det kommer en stortingsmelding på arealplanlegging langs kysten mot slutten av året, sier Berg-Hansen.

På forsiden nå