Trøndere vil ha generalstreik

LO-lagene i Trøndelag nekter å godta vikarbyrådirektivet.

Saken oppdateres.

Vedtaket om å prøve å få LO sentralt med på en generalstreik i forkant av Stortingets behandling av vikarbyrådirektivet, ble tatt onsdag formiddag. Da møttes lokalgrupperingene i Nord- og Sør-Trøndelag LO.

- Vi ønsker en markering hvor alle LOs medlemmer på landsbasis stanser arbeidet samtidig i ti til 15 minutter, sier leder for Fagforbundet i Trondheim, Kristin Sæther.

LO har også tidligere markert sin motstand mot direktivet. I januar møtte rundt 1400 fagorganiserte opp på Torvet for å få LO til å gå imot direktivet sentralt.

Sæther forteller at det foreløpig ikke er satt noen dato for når en eventuell ny streik skal finne sted, men at det vil bli før Stortinget behandler saken i slutten av mars.

LES OGSÅ: Maner til streik

LES OGSÅ: LO regner med at vikarbyrådirektivet blir innført

LES OGSÅ: LO-sekretariatet sier nei til vikarbyrådirektivet

LEDER: Heftig strid om vikarlov

- Vil ha effekt

Bakgrunnen for initiativet, er at LO er grunnleggende imot vikarbyrådirektivet. Direktivet vil bli innført gjennom EØS-avtalen, med mindre Norge bruker vetoretten.

Både SV og Senterpartiet har markert at de er imot direktivet, og varsler at de vil ta dissens. Arbeiderpartiet står imidlertid på sitt, og krever direktivet innført. Partiet må nå søke støte i opposisjonen for å få gjennom direktivet.

Sæther mener at en generalstreik vil ha effekt.

- Vi er over én million medlemmer til sammen. Det har ganske stor effekt hvis alle markerer sin motstand samtidig. Vi mener at LO har såpass pondus at våre meninger må telle, sier Sæther.

Vil styre reglementet selv

Vikarbyrådirektivet går i korte trekk ut på at alle vikarer skal få samme rettigheter som faste ansatte.

Flere fagforbund under LO-paraplyen frykter imidlertid at en innføring av direktivet vil føre til færre faste ansettelser, og at bruken av vikarbyråer tar overhånd.

- Vi trenger ikke noe EU-direktiv for å bedre vikarenes situasjon. Skal det gjøres endringer, kan Norge gjøre dem selv, sier Sæther.

Hun forteller at det mest sannsynlig vil bli gjennomført generalstreik i Trøndelag uansett om LO sentralt blir med på initiativet eller ikke.

 
 
På forsiden nå