Hurtigrutesjefen håvet inn i kriseår

Mens Hurtigruten i fjor tapte 145 millioner kroner, tjente toppsjef Olav Fjell 12 millioner.

Saken oppdateres.

Til tross for massiv mediedekning gjennom NRKs storproduksjon «Hurtigruten minutt for minutt», ble fjoråret et tøft år for det tradisjonsrike selskapet.

Et lite overskudd i 2010, ble i fjor snudd til et underskudd før skatt på 144,8 millioner kroner, skriver bt.no.

Av årsrapporten til Hurtigruten ASA som i dag ble offentliggjort, går det frem at 12,1 millioner kroner ble gitt som avlønning til toppsjef Olav Fjell.

Fikk bonus for tidligere år

Avlønningen fordeler seg slik:

  • Lønn: 4,471 mill. kr.
  • Pensjonskostnad: 0,094 mill. kr.
  • Annen godtjørelse: 7,503 mill. kr.

Ifølge regnskapsnotene besluttet styet i Hurtigruten sist høst at administrerende direktør Olav Fjell skulle få utbetalt en bonus på 0,7 millioner kroner for årene 2007 til 2011.

Fjell: - Tallene blir store

Mesteparten av det høye beløpet under «annen godtjørelse» skyldes imidlertid at Fjell har sagt fra seg retten til halvannet års etterlønn dersom har gir seg etter eget ønske.

Som en kompensasjon for frafallet av fallskjerm, har styret betalt ut den avtalte etterlønnen som en bonus for minst tre års ansettelse. Dette beløper seg til 6,6 millioner kroner.

- Tallene blir store, men slik blir det når man innløser en slik avtale, sier Fjell til bt.no.

- Hadde insentiver til å slutte

Bakgrunnen for avtalen om etterlønn var at Hurtigruten før Fjell ble ansatt i 2007 hadde hatt mange sjefer i løpet av kort tid.

- Det var et ønske om mer kontinuitet, og avtalen var at dersom jeg ble i minst tre år, så skulle jeg få en bonus på halvannen årslønn, sier Fjell.

Men avtalen var formulert at Fjell etter tre år måtte si opp for å få etterlønnsavtalen.

- Det var et veldig greit insentiv til helt til det hadde gått tre år, men etter det fungerte det som et insentiv til å si opp, sier Fjell.

Styret valgte derfor i høst å utbetale en engangssum til Fjell, mot at han gikk over til å ha en vanlig oppsigelsestid på seks måneder uten etterlønn.

- Et ekstremår

Fjell beskriver 2011 som et «ekstremår» for Hurtigruten.

NRKs «Hurtigruten minutt for minutt» ble en gigantisk suksess, og Hurtigruten ble tatt i mott av jublende folkemengder langs hele kysten. Men noen måneder etter omkomme to ansatte i en brann på skipet Nordlys, 15. september.

- Aldri har vel hurtigrutefolk vært så langt nede som etter Nordlysulykken, og aldri har vi vært så langt oppe som tre måneder tidligere.

Fra nyttår trådte en ny avtale med staten i kraft. Fjell sier han nå ser positivt på fremtiden.

 
På forsiden nå