St. Elisabeth og Rotvoll er solgt

Oppkjøperne betaler til sammen 124 millioner for byggene.

Pål Pettersen Berg i Nidaros Bolig, som nå kjøper Rotvoll.  Foto: RUNE PETTER NESS

Saken oppdateres.

Det tidligere psykiatriske sykehuset på Rotvoll og St. Elisabeth Hospital er kjøpt av boligutleieren Nidaros Bolig for henholdsvis 90 og 34 millioner kroner. Eiendommene har vært til salgs siden høsten 2008.

Det er investorene Kjell Berg, Pål Pettersen Berg, Atmel-gründer Alf Egil Bogen og Heimdal Gruppen som står bak selskapet Nidaros Bolig. De ønsker å bygge om St. Elisabeth til boliger, men på Rotvoll håper de Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) fortsetter som leietager.

- Hist har i utgangspunktet et vedtak om å flytte fra Rotvoll, men vi ønsker å beholde dem her enda en stund. Vi vil strekke oss langt for å få dem til å bli lenger enn til sommeren 2015, sier daglig leder Pål Pettersen Berg i Nidaros Bolig.

Vernede fasader

Lærer- og tolkeutdanningen ved Hist har leiekontrakt frem til sommeren 2015 på Rotvoll. Styret i Hist vedtok allerede høsten 2009 flytting av utdanningen fra Rotvoll til Kalvskinnet, men foreløpig er det ikke kommet penger til et nybygg. Ifølge Berg vil leiekontrakten sannsynligvis bli forlenget med ett år, til sommeren 2016. Ifølge ham trenger høyskolen mer plass fra neste sommer.

- Vi ser på å effektivisere og utvide areal. De mangler 2000-3000 kvadratmeter, sier Berg.

Rotvoll var det første psykiatriske sykehuset nord for Dovre da det sto ferdig i 1872. Da sykehusdriften opphørte, ble Høgskolen i Sør-Trøndelag leietaker. Tomta er ca. 65 mål, og bygningene har et areal på 17100 kvadratmeter. Bebyggelsen er verneverdig. Fasadene kan ikke endres, men innvendig kan eiendommen bygges som. De gamle murbygningene er omgitt av alleer, park og hage.

Planen er å starte oppussing på Rotvoll allerede i sommer.

- Vi skal ruste opp utomhusarealet. Eiendommen er gjengrodd. Vi skal beskjære trær, en del av dem er vernet, starte maling av fasaden, kitte opp og skifte råtne vinder og gjøre takarbeid. Vi vil også koble eiendommen til fjernvarme, sier Berg.

Sykehus blir bolig

På St. Elisabeth Hospital i Ila ønsker Nidaros Bolig å lage studentboliger.

- Vi ønsker en midlertidig brukstillatelse for å gjøre det om til studentboliger. Det er ferdige rom med vasker, og de kan med enkle grep gjøres om til ett-romsleiligheter og hybler, sier Berg.

Han håper å kunne tilby 100 hybler allerede i høst.

- Det kommer til å bli kjempekrise for studentene i høst. Foreldre har ringt oss siden i februar for å sikre bolig til barna. Hvis kommune viser litt fleksibilitet, kan vi få til et brukbart tilbud, sier Berg.

På sikt ønsker Nidaros Bolig å omregulere eiendommen permantent fra sykehus til leiligheter, og de vil bygge 70-90 utleieleiligheter.

Tomta sykehuset er bygd på er på 4,4 mål, og bygget har et areal på vel 6100 kvadratmeter. Frem til begynnelsen av 2010 holdt hjerteklinikken ved St. Olavs Hospital til i bygningene fra 1872, før den flyttet til nybygg på Øya.

Leier ut boliger

Heimdal Gruppen, som eies av Steinar og Nils Munkhaugen med familier, er største eier i Nidaros Bolig med 40 prosent. Alf Egil Bogen, Kjell Berg og Pål Pettersen Berg eier 20 prosent hver. Målet med selskapet er å leie ut boliger. Det har rundt 200 leiligheter, og ca. halvparten leies av studenter. De fleste ligger i bykjernen, i Ila, på Utleir og Leangen. Selskapet har kjøpt ytterligere 75 prosjektboliger som skal bygges. Berg sier kjøpet av Rotvoll er en del av satsingen på studenter.

- Vi kan tenke oss en campus her, som innbefatter skole, aktiviteter etter skoletid og studentboliger. Om det blir Hist eller en annen skole får tiden vise, sier Berg.

- Men hva skjer hvis Hist flytter, som de har planer om?

- Det er andre skoler som har vist sin interesse, sier Berg.

Det er fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag som har eid henholdsvis 75 og 25 prosent av Rotvoll-eiendommen, og St. Olavs Hospital som selger St. Elisabeth. 

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå