Entra-topper forsvarer ansettelsen av Olsø

Flertallet i Entra-styret slår fast at Rune Olsø var den best kvalifiserte kandidaten til jobben som administrerende direktør i det statlige eiendomsselskapet.

Den nye EntrasjefenRune Olsø får 3,135 mill. i fastlønn og inntil 743 750 kr i bonus, pluss naturalytelser og penjonsytelser. 

Saken oppdateres.

Men på Stortinget rister opposisjonen på hodet over det som beskrives som en svært uryddig ansettelsesprosess.

– Dette framstår som en partiansettelse med milliongevinst, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til NRK.

Næringsminister Trond Giske (Ap) er nær venn av Rune Olsø som inntil nylig var leder av Trondheim Ap. Giske har erklært seg inhabil i saken, og en settestatsråd skal oppnevnes for å ta hånd om det omstridte ansettelsesforholdet. Hvem dette blir, er ennå ikke klart.

– Jeg forventer at settestatsråden innkaller til ekstraordinær generalforsamling, stopper ansettelsesprosessen og eventuelt foretar utskiftninger i styret, sier Sanner.

LES OGSÅ: - Må stoppe ansettelsen av Olsø

Brev

Fredag kveld ble det klart at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil sende et brev til regjeringen for å få klargjort forholdene rundt ansettelsen av Olsø. Initiativet kommer fra Frp, men får støtte fra Arbeiderpartiet.

– Problemstillingene er klare. Lønna er altfor høy, sier Aps parlamentariske nestleder Martin Kolberg til NRK.

Han ønsker også svar på spørsmål rundt behandlingen i Entra-styret, der et flertall trumfet gjennom ansettelsen mot stemmene til styreleder Siri Hatlen, nestleder Martin Mæland og styremedlem Ida Helliesen. Mindretallet følte at de ikke lenger kunne samarbeide med resten av styret og tok derfor kontakt med selskapets eier, Næringsdepartementet.

LES MER: Kuppet inn som toppsjef i Entra

– Det jeg har gjort er å orientere eieren om at ansettelsen av ny direktør har vært en krevende situasjon for styret. Det er en normal framgangsmåte for en styreleder, sier Hatlen til NTB.

– Det er styreleders ansvar at styret fungerer samlet, sier hun. 

Ifølge NRK er det full splittelse i styret. Mindretallet på tre skal ha stilt plassene sine til disposisjon. Enten må flertallet gå, ellers trekker mindretallet seg.

LES OGSÅ: Reagerer på Olsøs millionlønn

– Beste kandidat

I en epost til NRK skriver de fire styremedlemmene som utgjør flertallet i Entra-styret at Rune Olsø var den best kvalifiserte kandidaten av fire aktuelle. Olsø har selv hatt lederstillinger i Entra siden 2005 og har de to siste årene vært selskapets viseadministrerende direktør. Siden april i år har han vært konstituert som administrerende direktør.

 Flere av styremedlemmene som støttet hans kandidatur, har tilknytning til Arbeiderpartiet. Ifølge NRK skal Olsø ha en lønn på vel fire millioner kroner. Flertallet i styret sier de besluttet en maksimalramme for direktørens lønn som var én million kroner lavere enn forgjengerens.

LES OGSÅ: - Har kuttet i pensjon og bonus

– Lederlønningene i statseide selskaper økte med 18 prosent fra 2010 til 2011. I de seks største selskapene er topplederlønna i snitt på 8,7 millioner kroner. Det er uakseptabelt høyt, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

I trontaledebatten på Stortinget torsdag brukte Aps parlamentariske leder Helga Pedersen de samme ordene.

– Lønnsnivået er uakseptabelt høyt. Derfor har vi strammet inn på bonuser, opsjoner og sluttvederlag. Vi har sagt at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, sa hun.

På forsiden nå