Godtar store ekstrakostnader på Dolmsundbrua

Dolmsundet bru på riksveg 714 blir rundt 50 millioner kroner dyrere enn beregnet.

Slik vil den nye Dolmsundbrua se ut når den står ferdig. 

Saken oppdateres.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok onsdag at brua mellom Dolmøya og Hitra uansett skal ferdigstilles.

Statens vegvesens ferskeste prognose er at bruprosjektet vil koste på 337, 4 millioner kroner.

Senest i fjor vår var den på 23,5 millioner kroner mindre, da byggekontrakten ble lyst ut.

Kuttet vegutbedring

At det ville bli overskridelser, har vært kjent en stund. Tidligere er utbedring av den såkalte Vikansvingen på Hitra-sida av brua kuttet ut, og kostnadene redusert med 18 millioner kroner. Plusses moms og prisjustering på, kommer overskridelsesbeløpet opp i rundt 50 millioner kroner.

Ifølge Statens vegvesen er hovedårsaken til overskridelsene at det måtte fjernes mer masser enn først antatt, og at det dermed er blitt behov for betydelig mer stein til fyllinger.

Ferdig i 2015

Det er NCC som er hovedentreprenør på brua. Arbeidet startet i fjor høst, og brua skal stå ferdig sommeren 2015.

Foreløpig er den ene av de to hovedsøylene som skal holde brua opp nesten ferdig.

Med landfundamentene blir brua blir 462 meter lang, mens selve hovedspennet over sundet er 190 meter langt. Seilingshøyden under brua blir 32 meter.

Den nye brua korter ned vegen mellom Hitra og Frøya med rundt seks kilometer.

På forsiden nå