Salmar skal ha brukt ulovlig gift på oppdrettslaks

Ville bekjempe lakselus.

Formalin skal være brukt ved tre av Salmars oppdrettsanlegg, ifølge Matilsynet. Bildet er fra et av Salmars oppdrettsanlegg på Frøya.  Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Oppdrettsselskapet Salmar har brukt giften formalin på oppdrettslaks for å bekjempe problemer med lakselus på tre lakseoppdrettsanlegg i Midt-Norge, skriver VG.

Overfor Adresseavisen bekrefter konsernsjef Leif Inge Nordhammer i Salmar at formalin ble brukt på tre anlegg i Nordmøre.

- Det er viktig å få frem at dette er uttynnet formalin, at det ble gjort grundige risikoanalyser før avlusingen fant sted og at det ble gjennomført på et begrenset antall merder, sier Nordhammer til Adresseavisen.

- Må søke

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet Midt sier til VG at selskapet ikke søkte om å bruke formalin.

– Når man bruker formalin i fullskala-rensing av lakselus, skal man først søke om tillatelse fra Statens legemiddelverk, sier Knudtsen til avisen.

Giftig

Formalin er giftig ved hudkontakt, og det mistenkes å være kreftfremkallende.

Tidligere i september avslo Legemiddelverket en søknad fra et annet oppdrettsfirma om bruk av formalin.

I dette avslaget har Legemiddelverket ifølge VG valgt å avslå søknaden fordi bruken av formalin er betenkelig av hensyn til blant annet dyrevelferd, sikkerhet for personellet som håndterer formalinen, samt en «ukjent risiko for og omfang av miljøeffekter ved utslipp av store volumer.»

Også i juli 2014 og i 2009 skal Legemiddelverket ha avslått søknader om bruk av formalin, ifølge VG.

- I kontrollerte former

Konsernsjef Leif-Inge Nordhammer i Salmar ASA sier til Adresseavisen at behandlingen foregikk i kontrollerte former uten risiko for hudkontakt eller innånding.

- All erfaringsbasert kunnskap tilsier at brukt på en riktig måte, er dette forsvarlig både for fiskehelse, matvaresikkerhet og for personell. Formalinpreparater er godkjent til bruk i akvakultur i andre deler av verden, deriblant i USA. Det brukes også som konserveringsmiddel i dyrefor. Behandlingen ble gjennomført etter en vurdering vi gjorde sammen med vår eksterne veterinær, sier Nordhammer.

Stort luseproblem

Lakselus som er resistent mot kjente behandlingsmetoder, er et stort og økende problem i laksenæringen.

- Var det en akutt lusesituasjon som gjorde at dere valgte å bruke formalin?

- Siden vi har avlusingsverktøy som ikke fungerer, oppsto det en akutt situasjon. Vi informerte Mattilsynet om dette. Etter vår vurdering var det anledning til å avluse på denne måten i situasjonen som oppsto. Som oppdretter har vi både en rettslig og etisk plikt til å ta vare på dyrevelferden, sier Nordhammer til Adresseavisen.

Nordhammer sier også at Salmar hele tiden har vært åpne overfor Mattilsynet om bruken av formalin, og at Mattilsynet i Midt-Norge visste om at Salmar brukte formalin.

Usikkert hvordan Mattilsynet vil reagere

Overfor VG sier ikke Knudsen i Mattilsynet noe om hvilke konsekvenser Salmars bruk av formalin vil få for selskapet.

- De har vært endel uklarheter vedrørende bruken av formalin og det er først den senere tiden kommet en endelig avklaring fra Statens Legemiddelverk om at formalin ikke skal brukes, sier han til avisen.

Leif Inge Nordhammer sier til Adresseavisen at nå som det er avklart at formalin ikke skal brukes til avlusing, vil Salmar respektere dette.

Adresseavisen har vært i kontakt med Knudsen i Mattilsynet, men han ønsket ikke å kommentere saken torsdag kveld.

Formalin
  • Formalin er en vandig oppløsning av formaldehyd brukt til desinfeksjon og som konserveringsmiddel. Formalin er sterkt slimhinneirriterende, kan fremkalle allergi ved hudkontakt og er kreftfremkallende ved langvarig høy eksponering.
  • Formaldehyd er en gassart med ubehagelig stikkende lukt, kjemisk formel HCHO. Formaldehyd fremstilles av metanol («tresprit») og forhandles i en 35–40 % vandig oppløsning (formalin). Formaldehyd dreper alle mikro-organismer og brukes til desinfeksjon av rom og i spesielle formalinovner til desinfeksjon av gjenstander som ikke tåler autoklavering, videre i sterk fortynning som munn- og gurglevann mot munnbetennelse og (på grunn av dets garvende egenskaper) til pensling av håndflater og fotsåler for å bekjempe for sterk svetteutskillelse. Man må advare mot denne bruken av formaldehyd på hud og slimhinner. Det utvikles lett overfølsomhet (kontakteksem). Formaldehyd anvendes en del i forbindelse med såkalte kjemiske klosetter. Det brukes til fiksering av organer og vev som skal undersøkes mikroskopisk, og til fremstilling av forskjellige former for plast (bl.a. bakelitt) og tekstiler som strykefrie skjorter og sengetøy. Overfølsomhet for stoffet er en alvorlig lidelse. Formaldehyd er en sterk gift. Ved innånding av dampene fremkalles en alvorlig luftveisirritasjon, bronkitt og lungebetennelse. Tar man den konsentrerte oppløsningen inn gjennom munnen, får man en smertefull etsing av mageslimhinnen og livstruende stoffskifteforstyrrelser. Behandlingen går ut på mageskylling og inntak av ammoniumklorid eller ammoniumacetat.
  • Kilde: Store Norske Leksikon
På forsiden nå