Trønder Taxi godtar gebyr på 100 000 kroner

Datatilsynet mener Trønder Taxi AS har brutt personopplysningsloven, og har pålagt selskapet å betale 100 000 kroner i overtredelsesgebyr. Dette har selskapet godtatt.

Gebyr: TrønderTaxi AS har fått vedtak om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet. Illustrasjonsfoto  Foto: CHRISTER S. JOHNSEN

Saken oppdateres.

Datatilsynet har undersøkt selskapet for brudd på personopplysningsloven paragraf 11c. Loven omhandler bruken av personopplysninger, og at de «ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker».

Styreleder i Trønder Taxi, Bjørnar Reitan, bekrefter i en mail at selskapet tar vedtaket til etterretning, og at gebyret vil bli betalt. Han skriver at de er uenige i grunnlaget for vedtaket, men ønsker ikke å forfølge saken rettslig.

Kontaktet av sjåfør

Taxiselskapet ble gjennomgått etter at en sjåfør tok kontakt med Datatilsynet for å få informasjon om arbeidsgivers mulighet til å loggføre hans bevegelser og kunder. Saken med sjåføren er en del av en intern konflikt, og ledelsen i selskapet vil ikke kommentere den i media. Tilsynet gjorde på eget initiativ undersøkelser, og avdekket kartlegging av både den nevnte sjåføren og andre sjåfører i selskapet.

Undersøkelsen endte med et vedtak om overtredelsesgebyr på 100 000 kroner for brudd på personopplysningsloven paragraf 11, som Trønder Taxi mottok 7. juli i år.

LES OGSÅ: Nå skal flybussen og Trøndertaxi samarbeide

LES OGSÅ: Trøndertaxi nektet å kjøre barnehagebarna fra Lian

Får ikke ta opp samtaler

Parallelt med gebyret ble Trønder Taxi før jul også pålagt å endre praksisen selskapet har hatt med å gjøre opptak av telefonsamtaler mellom løyvehavere/sjåfører og drosjesentralen. Dette gjelder ikke samtaler mellom kunder og sentralen eller sjåførene.

Til dette sier styreleder Reitan på mail at regelementet selskapet bruker ikke har vært dekkende nok.

- Det er drosjereglement for TrønderTaxi AS, som ble etablert i 1998/99. Her har det historiske reglementet ikke vært dekkende nok, blant annet på grunn av utvikling i datasystemer, noe som er i ferd med å rettes opp. Datatilsynet har tidligere blitt informert om, og godkjent, vår beskrivelse av datastruktur og rutiner rundt dette.

- Utover dette er vi også blitt bedt av Datatilsynet om å etablere et kvalitetssikringssystem. Dette er under utarbeidelse, legger han til.

LES OGSÅ: Hevder Google vil ta opp taxi-kampen med Uber

LES OGSÅ: Advarer Trøndertaxi mot navngitt sjåfør

Gjennom brevveksling mellom tilsynet og administrerende direktør i TrønderTaxi, Hege Dahlen, kommer det frem at taxiselskapet tar opp samtaler mellom sine løyvehavere/sjåfører og taxisentralen. Dette mener Datatilsynet strider mot paragraf 46 i personopplysningsloven, og varslet i oktober 2014 selskapet om et pålegg om at praksisen med å gjøre disse opptakene måtte opphøre.

Tilsynet anså på dette tidspunktet saken for avsluttet, men TrønderTaxi sendte klage på pålegget. Her gjør de rede for bruken av opptakene, og begrunner de med kvalitetssikring av tjenesten de tilbyr til sine kunder. De understreker også at opptakene har medført en betydelig bedring i kommunikasjonen mellom sjåførene og drosjesentralen.

Datatilsynet var enig i deler av dette, men står ved vedtaket som sier at "TrønderTaxi (TT) pålegges med hjemmel i personopplysningsloven § 46 fjerde ledd å opphøre sin praksis med å gjøre opptak av telefonsamtaler mellom løyvehavere/sjåfører og drosjesentralen med det formål å forebygge ufin språkbruk og krangling."

LES OGSÅ: Det kan koste alt fra 500 til 15 000 å kaste opp i taxien

På spørsmål om det konkrete vedtaket i brevet fra Datatilsynet sier Reitan:

- Den saken er uavklart. Datatilsynet har sendt saken til personvernnemda da TT mener de ikke tar hensyn til vårt ansvar i forhold til de ansatte i henhold til Arbeidsmiljøloven. Vi avventer derfor endelig beslutning før vi gjør endringer.

Henok Tesfazghi, senorrådgiver i Datatilsynet, bekrefter dette.

- Saken ble sendt til personvernnemda for omtrent seks uker siden. Nå er det opp til de hva avgjørelsen blir, men Datatilsynet står på sitt og mener at opptak av samtalene ikke bør forekomme, og at det ikke er nødvendig å gjøre disse opptakene.

Trønder Taxi AS
  • Drosjeselskap i Sør-Trøndelag, med hovedkontor i Trondheim.
  • Kjører omlag 1,3 millioner turer pr år.
  • Har omtrent 490 drosjer tilknyttet Trondheim og hele Sør-Trøndelag.
  • Med bileiere, sjåfører og administrasjonen har selskapet omlag 1000 ansatte.
  • Trøndertaxi hadde i 2014 driftsinntekter på nesten 508 millioner kroner. Driftsresultatet i 2014 endte på 6,6 millioner kroner
  • Administrerende direktør i selskapet er Hege Dahle. Styreleder er Bjørnar Reitan.
  • Kilde: trøndertaxi.no, proff.no
Styreleder i TrønderTaxi, Bjørnar Reitan, sier styret har godtatt vedtaket fra Datatilsynet, og at gebyret vil bli betalt. 

Styreleder i TrønderTaxi, Bjørnar Reitan, sier styret har godtatt vedtaket fra Datatilsynet, og at gebyret vil bli betalt. 

På forsiden nå