Derfor skriver vi om skatt

I dag offentliggjør Adresseavisen og en rekke andre medier skattetallene for 2014. Som leser får du vite hvor mye en del utvalgte personer hadde i inntekt og formue i fjor, samt hvor mye de betalte i skatt.

Noen av skattesakene på adressa.no fredag.  Foto: Skjermdump

Saken oppdateres.

Tidligere kunne mediene publisere ligningstallene for alle skattytere. Fortsatt får vi kopi av skattelistene. Det vil si at Adresseavisen har tallene for alle innbyggere i Norge, men vi kan kun omtale enkeltpersoner i artikler og i topplister. Hele skattelisten uredigert kan vi ikke publisere. Vi er altså henvist til å gjøre et utvalg av de tallene vi mener er mest relevante, noe du kan lese om i en rekke saker og lister i dag.

Hvorfor?

Hvorfor lager vi så mange saker om skattetallene? Det innsynet vi i Norge har, bygger på to forhold vi kan være stolte av:

* Et skattesystem som i hovedsak fungerer, der innbyggerne bidrar etter evne og der det å snike seg unna ansees som moralsk uakseptabelt.

* Et åpent samfunn, der innbyggerne har anledning til å ettergå konsekvensene av politiske og forvaltningmessige vedtak.

Lik skattebyrde

Dette er verdier det er bred politisk enighet om. Likevel er innretning av skatter og avgifter en av de grunnleggende temaene i norsk politisk debatt. For at vi som velgere skal kunne danne oss en mening, må vi ha innsyn i skattetallene. Ikke bare på budsjettnivå, men også på personnivå. Hvorfor? Fordi kun ved å vite hvordan skatten slår ut på individnivå, kan vi vite at den fungerer. Personer med noenlunde lik økonomisk evne skal også ha noenlunde lik skattebyrde.

Fungerer godt

Kanskje er vi som nordmenn ikke bevisste nok på hvor godt vårt skattesystem faktisk fungerer. Tenk deg at du ble i tvil om den rike naboen faktisk betaler skatt. Eller sjefen. Eller den mektige politikeren? Ville det gjøre noe med din vilje til å betale skatt? I de fleste land finnes ingen mulighet til å få undersøke om denne typen mistanke stemmer. Konsekvensen er gjerne manglende tillit til systemet.

Nysgjerrighet

Når alt dette er sagt: Ja, naturligvis sjekker mange av oss også skattetallene for å tilfredsstille nysgjerrighet. Det er ikke den egentlige hensikten med innsynet og kan sikkert oppleves slitsomt. Men gitt at det bidrar til et skattesystem som finansierer et av verdens beste velferdssystem, bør det være en pris vi er villige til å betale.

Erlend Hansen Juvik er nyhetsredaktør i Adresseavisen 
        
            (Foto: Adresseavisen)

Erlend Hansen Juvik er nyhetsredaktør i Adresseavisen  Foto: Adresseavisen

På forsiden nå