Gustav Magnar Witzøe (22) er god for 414 millioner kroner

En intern restrukturering i Witzøe-familiens selskaper gjør at Gustav Magnar Witzøe ikke lenger er rikest i Trøndelag.

Adresseavisens fotograf møtte Gustav Magnar Witzøe i leiligheten i Trondheim dagen før ligningstallene for 2014 ble offentligjort. 

Saken oppdateres.

Sønnen til Salmar-gründer Gustav Witzøe har engasjert seg i eiendomsinvesteringer, men ligningsformuen er redusert med nesten tre milliarder kroner det siste året.

22-åringen toppet formueslisten i Trøndelag i fjor da skattelistene for 2013 ble lagt frem, med en formue nær 3,4 milliarder kroner og en skattepliktig inntekt på 45,7 millioner kroner.

Se hvem som tjente mest i din kommune

Ligningstallene for 2014 viser derimot en kraftig reduksjon i ligningsformue for både far og sønn Witzøe. Farens ligningsformue går fra 108 til 62 millioner kroner, mens Gustav Magnars formue reduseres til 414 millioner kroner – en reduksjon på nesten tre milliarder sammenlignet med året før (se tabell nederst i saken).

Les her om hvordan du kan undersøke om noen sjekker dine ligningstall.

Splittet familieselskapet

Familien opplyser at årsaken til reduksjonen i ligningsformue er at familieselskapet Kvarv i fjor ble delt opp i to selskaper, som Adresseavisen fortalte om tidligere i høst.

Gjennom Kvarv har Gustav Magnar og faren Gustav Witzøe kontrollerende eierskap i havbruks- og fiskeribedrifter som i fjor omsatte for 7,7 milliarder kroner.

Gustav Magnar eier 97 prosent av aksjene i Kvarv, og derfor tillegges han det aller meste av familieformuen. Den kommer i hovedsak fra eierandelen på 53,4 prosent i oppdrettsselskapet Salmar, som nå verdsettes til rundt 14,5 milliarder kroner på Oslo Børs.

«Nye» Kvarv ble i fjor rendyrket som eierselskap til sjømatvirksomheten, som forvaltes gjennom investeringsselskapet mens andre investeringer ble skilt ut i det nyopprettede selskapet GMW Venture. Her ligger blant annet eierskapet til den nye restauranten Nordøst på Solsiden i Trondheim.

- Det er skattereglene som gjelder for nystiftelse av selskaper som fører til reduksjonen i ligningsformuen, og dette vil være en engangshendelse. For 2015 forventes det at ligningsformuen kommer tilbake til nivået fra 2013, får Adresseavisen opplyst fra Witzøe-familien.

Dette var også årsaken da Odd Reitan og sønnene Ole Robert og Magnus fikk sine ligningsformuer redusert i 2013.

68,9 millioner i inntekt

Gustav Magnar Witzøe hadde i fjor en skattepliktig inntekt på 68,9 millioner kroner, som ifølge familien skyldes utbyttet de må ta ut for å betale formuesskatten for 2013 og ekstra utbytteskatt. Det gjør at han er på ellevteplass for inntektstoppen for hele landet.

De legger til at formuesskatten er en skatt som bare gjelder norske eiere, og at de hadde sluppet den om de bosatte seg i utlandet.

Reduksjonen i ligningsformue i fjor gjør at skatten for Gustav Magnar Witzøe reduseres fra 49,8 millioner i 2013 til 22,7 millioner i 2014, viser ligningstallene.

Eget eiendomsselskap

Faren Gustav Witzøe kontrollerer fortsatt Kvarv via a-aksjene, og da Kapital i september kom sin årlige liste over Norges rikeste var han oppført med en formue på ti milliarder kroner.

Men oppsplittingen av Kvarv i to selskaper, har ifølge familien også blitt gjort for at Gustav Magnar skal bli knyttet tettere til den operasjonelle driften.

Han har tidligere blant annet jobbet som røkter ved Salmars oppdrettsanlegg på Frøya, men for øyeblikket har han ikke oppgaver innenfor Salmar eller andre deler av familiens sjømatvirksomhet.

I stedet jobber han i et nyopprettet eiendomselskap, MGM Eiendom, som han eier halvparten av gjennom GMW Venture. Selskapet skal i første omgang kjøpe opp og forvalte boligeiendommer, får Adresseavisen opplyst.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

NavnStedInntektFormueSkatt
1Gustav Magnar WitzøeFrøya68 936 029414 011 88522 744 826
2Gustav WitzøeFrøya2 677 01662 033 2231 548 710
Gustav Magnar Witzøe er sønn av Salmar-gründer Gustav Witzøe, og eier størstedelen av aksjene i familieselskapet Kvarv. 

Gustav Magnar Witzøe er sønn av Salmar-gründer Gustav Witzøe, og eier størstedelen av aksjene i familieselskapet Kvarv. 

På forsiden nå