Hvilken bydel har flest millionærer i Trondheim?

Trykk på kartet, så får du se.

Saken oppdateres.

Slik bruker du skattekartet:

Trykk på et område i kartet, eller velg postnummer ut fra menyen over, for å få vite mer om hvert enkelt postnummer.

Fargene viser fordeling fra topp og bunn i skatteoversikten blant postnumrene i Trondheim. Du velger selv hva du vil sortere på i toppmenyen over kartet, f. eks. formue.

Synes du det er tungvint å navigere i kartet? Her har vi samlet alle opplysningene for deg i tabellform.

Hvis du vil søke på enkeltpersoner i skattelistene, er dette også mulig. Les vår bruksanvisning til hvordan du søker på enkeltpersoner her.

Dette viser tallene:

Millioninntekt viser hvor mange prosent i området som har inntekt på over én million ifølge skattetallene.

Millionærer viser hvor mange prosent i området som har en formue på over én million ifølge skattetallene.

Inntektsfordeling viser hvordan inntektene er fordelt i området, ifølge skattetallene - i områdene 0-200.000, 200.000-500.000 og over 500.000.

Formuefordeling viser hvordan formuene er fordelt i området, ifølge skattetallene - i områdene 0-200.000, 200.000-500.000 og over 500.000.

Inntekt, snitt viser gjennomsnittsinntekten i dette området.

Skatt, snitt viser gjennomsnitt av innbetalt skatt i dette området.

Formue, snitt viser gjennomsnitt av formue i dette området.

Søylene viser hvordan disse tallene fordeler seg ut fra topp og bunnliste blant Trondheims 64 postnummere.

Adresseavisen har laget flere artikler basert på informasjonen fra skattelistene. Under kan du se et utvalg:

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå