Se hvor rik din kommune er

Her ser du hvordan innbyggerne i din kommune gjør det sammenlignet med resten av landet.

Saken oppdateres.

Trykk i kartet over for å aktivere den interaktive løsningen.

Slik bruker du skattekartet:

Trykk på en kommune i kartet, eller velg kommune ut fra menyen på høyresiden, for å få vite mer om hver enkelt kommune.

Fargene viser fordeling fra topp til bunn i skatteoversikten blant kommunene i Midt-Norge. Du velger selv hva du vil sortere på i toppmenyen over kartet, f. eks. formue.

Synes du det er tungvint å navigere i kartet? Her har vi samlet alle opplysningene for deg i tabellform.

Hvis du vil søke på enkeltpersoner i skattelistene, er dette også mulig. Les vår bruksanvisning til hvordan du søker på enkeltpersoner her.

Dette viser tallene:

Millioninntekt viser hvor mange prosent i kommunen som har inntekt på over én million ifølge skattetallene.

Millionærer viser hvor mange prosent i kommunen som har en formue på over én million ifølge skattetallene.

Inntektsfordeling viser hvordan inntektene er fordelt i kommunen, ifølge skattetallene - i områdene 0-200.000, 200.000-500.000 og over 500.000.

Formuefordeling viser hvordan formuene er fordelt i kommunen, ifølge skattetallene - i områdene 0-200.000, 200.000-500.000 og over 500.000.


Inntekt, snitt viser gjennomsnittsinntekten i denne kommunen.

Skatt, snitt viser gjennomsnitt av innbetalt skatt i denne kommunen.

Formue, snitt viser gjennomsnitt av formue i denne kommunen.


Søylene viser hvordan disse tallene fordeler seg ut fra topp og bunnliste blant landets 428 kommuner.


Adresseavisen har laget flere artikler basert på informasjonen fra skattelistene. Under kan du se et utvalg:

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå