Ola Mæle har solgt eiendom for 14 millioner i Namdalen

Eiendomsinvestor Ola Mæle har solgt Bangdalseiendommen på 14 000 dekar til private aktører. I tillegg er 71 000 dekar i Flatanger lagt ut for salg.

Har solgt: Investor Ola Mæle har solgt en av de to eiendommene i Namdalen som ble lagt ut for salg tidligere i høst. Det er den 14 000 dekar store eiendommen som er solgt for 14 millioner kroner. 

Saken oppdateres.

En av kjøperne er tidligere dommerfullmektig Gudbrand Østbye ved Namdal sorenskriverembete, som i dag er advokat i Oslo, skriver Trønder-Avisa.

Prislapp på 14 millioner

Sammen med en annen aktør bosatt i Oslo-området har han betalt 14 millioner kroner for eiendommen i Namdalen som har elgretter, en lakseelv og muligheter for skogsfugl- og småviltjakt. Dette tilsvarer en prislapp på 1000 kroner per dekar, som var det Mæle ønsket for eiendommen.

LES OGSÅ: Til Namdal for å tjene penger

Selger 85 000 dekar

Sammen med den solgte eiendommen i Bangdalen er en langt større eiendom lagt ut for salg i Flatanger. Den har en prislapp på 56 millioner kroner, noe som gir en pris på 800 kroner per dekar. Dette er en mye høyere pris enn det Mæle betalte for eiendommen han kjøpte av Ulvig Kiær etter en dom i jordskifteretten for noen år siden.

Den gang kjøpte han omtrent 750 000 dekar skog og utmark i Namdalen. Etter salget vil han sitte igjen med rundt 670 000 dekar.

Årsaken til at Mæle selger er at de to eiendommene ligger et stykke unna de største områdene han eier. I tillegg handler det om å frigjøre midler til den store satsingen i Skorovatn, som han håper å komme i gang med ganske snart.

På forsiden nå