Oljeingeniører er ikke bare oljeingeniører

De fleste sivilingeniører som jobber i oljeindustrien, er ikke utdannet oljeingeniører. Både bygg, maskin, elektro, IT og marineingeniører har fram til nå jobbet i olja. Nå kan andre bransjer endelig få dem tilbake.

Advarer: Runar Østebø i Tekna advarer mot å skremme unge vekk fra sivilingeniørfagene. De fleste oljeingeniørene er egentlig utdannet innenfor andre studieretninger og blir nå mer tilgjengelige for andre næringer. Forsker Atle Blomgren er overrasket over spredningen i fagdisipliner blant sivilingeniørene.  Foto: Jonas Haarr Friestad, Stavanger Aftenblad

Saken oppdateres.

Desidert flest sivilingeniører – om lag halvparten – utdannes ved NTNU i Trondheim. Oslo, Stavanger og Bergen følger på de neste plassene, men utdanner færre sivilingeniører til sammen enn NTNU gjør alene.

1 530 masterstudenter innenfor petroleumsrettede fag ble uteksaminert fra NTNU i 2014. Oslo er på andreplass med 325 uteksaminerte og Stavanger på tredje med 238. Tallet øker til NTNUs fordel, sammenlignet med 2011.

LES OGSÅ: Regjeringen utreder Ocean Space Centre

- Vi må ikke kutte i utdanningen av sivilingeniører nå, selv om det er en nedgang i oljeaktiviteten, sier Runar Østebø.

- De som søker sivilingeniørutdanning nå, kommer ikke i jobb før i 2021. Da vil mye se annerledes ut på jobbmarkedet og realfagkompetanse vil alltid være nødvendig. Derfor må vi ikke skremme vekk unge som liker realfag, sier Østebø.

Han jobber i Statoil og er leder for fagforeningen Tekna sin olje og gassavdeling.

Litt færre søkere

Mellom hendene har han en rapport som viser hvor mange sivilingeniører vi har i utdanner Norge. Han minner om at sivilingeniørutdanning er et studie som kan gi jobb i svært mange ulike næringer og sektorer.

Iris-forsker Atle Blomgren har – på oppdrag for Tekna – kartlagt norsk sivilingeniørkompetanse. Hvor mange er de, hvor er de utdannet, hvilken studieretning har de valgt og hvilke yrker har de havnet i.

Det finnes ingen annen oversikt over sivilingeniørkompetansen, studiesteder og studieretninger i noen annen database.

Rapporten viser en bitte liten nedgang i opptaket til petroleumsrelaterte sivilingeniørstudier i 2014, sammenlignet med 2013, fra 4 343 til 4 301.

LES OGSÅ: Regjeringens eksperter dro først til Gløshaugen

Oljeingeniører er alt mulig

I uteksaminerte studenter var trenden motsatt: Nesten 400 flere sivilingeniører fikk diplomet sitt i 2014 sammenlignet med 2013. 2802 masterkandidater i petroleumsrelaterte fag ble uteksaminert i 2014. 2284 ble uteksaminert i 2011.

- Jeg er mest overrasket over å se hvor stor den generelle oljeingeniørkompetansen er og at den finnes innenfor såpass mange studieretninger, sier Blomgren.

Oversikten viser at «oljeingeniører» kommer fra minst 13 ulike sivilingeniørstudieretninger. Fordypning innenfor geo, HMS, energi og miljø, Industriell økonomi, Byggfag, IKT, fysikk, marin, kjemi, elektro, petroleumsteknikk og maskin er mest dominerende blant oljeingeniørene. Bare to av ti sivilingeniører utdannes innenfor de mest spesifikke oljefagene, geofag og marin/offshore.

LES OGSÅ: Disse studentene vil lete etter nye løsninger til havs

Kompetanse for andre

- Dette er sårt tiltrengt kompetanse som nå kan benyttes av andre fagområder, sier han.

Nedgangen i oljeaktiviteten har rammet både Norsk industri og globalt. Den viktigste årsaken er halvert oljepris, men høyt kostnadsnivå er også en årsak til fallet i aktiviteten og behovet for nedbemanning.

Det siste halvannet året har mer enn 25 000 arbeidsplasser direkte i oljerelatert industri i Norge blir borte.

Fagforeningen Tekna har 69 000 medlemmer. Tekna Olje og Gass har imidlertid bare 866 medlemmer.

LES OGSÅ: Satser 50 millioner kroner på å finne fremtidens «energimiks»

På forsiden nå