Bedre resultat men lavere opplag for Polaris

Annonseinntektene på papir faller, men annonseintektene digitalt øker med 13 prosent tredje kvartal.

Fornøyd Konsernsjef Per Axel Koch viser til at flere mediehus i konsernet har vekst i samlede annonseinntekter. Resultatet for Polaris-konsernet samlet er 11 millioner kroner bedre enn tredje kvartal i fjor før skatt.  Foto: Lena Knutli

Saken oppdateres.

- Jeg er godt fornøyd med tredje kvartal. Vi leverer bra i et mediemarked som er krevende. Det er fint å se at vi har vekst i annonseinntektene. Vi har hatt kvartal der vi ikke har greid dette. Vi har også kompensert nedgangen i papirinntekter med vekst i digitale inntekter, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Han trekker spesielt frem at det er Adresseavisen Gruppen og Polaris Nord-Norge, tidligere Harstad Tidende Gruppen, som nå leverer gode resultater.

- Juli var litt svak, men det har bedret seg utover høsten. Spesielt september var sterk. For Adresseavisen var veksten da på nesten fem prosent sammenlignet med fjoråret, sier konsernsjefen.

Overskudd på 47 millioner

I en pressemelding torsdag viser konsernet til et resultat før skatt på 47 millioner kroner i tredje kvartal i år. Tilsvarende tall i fjor var 38 millioner kroner. Årets tall for tredje kvartal betyr en resultatmargin på 12,1 %  mot 9,5 % på samme tid i fjor

Totalt ved utgangen av tredje kvartal har konsernet et resultat før skatt på 148 på 12,1 prosent mot 10,6 prosent på samme tid i 2014.

Ifølge pressemeldingen er det god utvikling på annonsesiden innen bransjene dagligvare, bil, kjøpesenter og handel, men svakt for stilling og eiendom. Utviklingen i august og september har vært klart bedre enn i andre kvartal, også innen bransjene stilling og eiendom.

Opplagsnedgang

Opplagsinntektene økte med tre prosent siste kvartal. Abonnementsinntektene økte med fire prosent. Dette skjer samtidig som opplagsvolumet går ned med fem prosent. Av dette er 18 prosent nedgang i løssalg og fire prosent nedgang i abonnementer totalt. Konsernet ser mer positiv utvikling i opplagsvolumet for mediehusene som har innført Pluss-løsninger, heter det i pressemeldingen.

Konsernsjefen har selv nylig besøkt alle mediehusene i konsernet og skryter av det han ser rundt omkring.

- Det jobbes godt og det er artig å se at vi lykkes digitalt. Vi lykkes godt mot mobile plattformer. Det er en av årsakene til vekst i opplagsinntekter, noe som er en ny trend. Vi ser også at vi lykkes med digitale plussmodeller, sammenlignet med den gamle avisbaserte abonnementsløsningen.  sier Koch.

Mediehusene har fortsatt sterk vekst i brukere og sidevisninger på mobile plattformer. Dette bidrar til samlet vekst i digitale brukere og stabil utvikling i samlede sidevisninger.

Krevende for trykkeri

Trykkerinntekter falt med hele 19 prosent i tredje kvartal sammenlignet med fjoråret. En viktig årsak til dette er at trykkingen av VG i Polaris Trykk Trondheim falt bort i midten av juni i år. VG valgte isteden å flytte trykkingen til et trykkeri i Östersund.

I pressemeldingen betegnes markedssituasjon for Polaris Trykk med lavere avisvolum og lavere priser, som krevende. Inntektene fra såkalt siviltrykk vokser imidlertid.

- Vi har satt i gang omstillingstiltak i trykkerivirksomheten. Vi jobber også med løsninger for å drive mer effektivt blant annet i Nord-Norge. Jeg er trygg på at vi vil få et bedre år i 2016 enn i år, sier Koch til Adresseavisen.

Planlegger ikke nye kutt

Polaris har inngått nye trykkavtaler med Amedias mediehus Nordlys og Finnmark Dagblad. Nordlys har inngått en langsiktig avtale om trykking ved Polaris Trykk Harstad. Samtidig er det gjort avtale med Finnmark Dagblad om trykking av avisen Finnmark Dagblad og Finnmarksposten hos Polaris Trykk Alta. Polaris Media har, gjennom selskapet Polaris Distribusjon Nord, inngått avtale med Fram Distribusjon om distribusjon av avisen iTromsø. Det er videre inngått et samarbeid med Amedia om transport i Troms og Finnmark der våre titler har sammenfallende geografisk nedslagsfelt. Videre er det inngått avtale om felles distribusjon i Alta for avisene Altaposten og Finnmark Dagblad. Avtalene vil tre i kraft i løpet av de nærmeste månedene, skriver Polaris i pressemeldingen.

Målet er at avtalene skal bidra til å sikre mediehusene løsninger som er langsiktige, har god kvalitet, samt gir betydelige kostnadsbesparelser innen trykk, transport og distribusjon i Troms og Finnmark.

Koch bekrefter at det ikke er planlagt ytterligere resultatforbedrende tiltak i polariskonsernet ut over det som nå pågår.

- Vi har et program som startet i 2014 og vil pågå ut 2016. Det er snakk om effekt på totalt ca.  275 millioner. En stor del av dette, ca. 160 millioner kroner kroner, er tiltak som skjer neste år, sier Koch.

På forsiden nå