Dårligere resultat for Sparebank 1 SMN

I tredje kvartal fikk banken et resultat på 1119 millioner kroner, mot 1407 millioner på samme tid i fjor.

Fortsatt fornøyd. - Vi er godt tilfreds med resultatet i kjernevirksomheten, og nivået på tap og mislighold er fremdeles veldig lavt, sier konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN. 

Saken oppdateres.

Banken viser selv til at en svært sterk posisjon i Midt-Norge og at regnskapet er preget av et godt resultat for kjerneveriksomheten.

LES OGSÅ:  Rogalandsbank kutter 50 ansatte

LES OGSÅ: Familien har flyttet boliglånet fem ganger

I en pressemelding skriver banken at det er lave tap på utlån, tilfredsstillende vekst på innskudd og utlån samt økt soliditet. Men at sammenlignet tilsvarende periode i fjor er resultatet redusert. Årsaken til dette er kurstap på obligasjonsportoføljen og omstillingskostnader i BN Bank, som banken er deleier i.

Sterk posisjon

- Vi er godt tilfreds med resultatet i kjernevirksomheten, og nivået på tap og mislighold er fremdeles veldig lavt. Aktiviteten er høy i alle deler av konsernet, og vi har styrket vår posisjon som ledende bank i Trøndelag og Nordvestlandet. Vi øker våre markedsandeler, og gleder oss over 9100 nye privatkunder og 1250 nye bedriftskunder i løpet av det siste året, sier konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Ber trønderske rikinger investgere i ny bank for forbrukslån

- Gjennom kjøpet av mCash tar vi en tydelig posisjon både innen vennebetaling og mobil betaling i butikk og på nett. Vi er dermed godt rustet for å møte fremtidens digitale kundebehov, sier Finn Haugan.

Skal nedbemanne videre

Ifølge bankens presentasjon i forbindelse med kvartalsresultatet skal banken fortsatt kutte i antallet ansatte.

LES OGSÅ: - Lånekundene taper tusener på at bankene somler med å sette ned renta

- Ved utgangen av september var det ca. 60 færre årsverk i morbanken enn ved årsskiftet. Dette er i hovedsak naturlig avgang. Innen utgangen av 2016 er det målsatt en ytterligere nedgang på omlag 60 årsverk, skriver banken.

Ifølge presentasjonen er det i dag ca. 660 ansatte i banken.

I rute med egenkapital

Selskapet er godt i rute med å nå målet om styrket egenkapital. Innen 30. juni 2016 skal banken ha en ren kjernekaptial på 13,5 prosent. Nivået er per tredje kvartal i år 13,2 prosent, noe som er en økning på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Banken har ingen planer om emisjon av egenkapital og styret legger til grunn at øvrige tiltak er tilstrekkelig for å nå målet

På forsiden nå