Rissa kommune blir verftseier

Rissa kommunestyre har vedtatt at kommunen går inn med to millioner kroner i Fosen Yard.

Ordfører Ove Vollan (H) la tirsdag frem saken om kjøpet av verftstomta på Kvithyll i Rissa for kommunestyret. 

Saken oppdateres.

Det betyr at kommunen blir medeier i selskapet Fosen Yard, som skal bygge om totalt fem skip for Hurtigruten.

Forslaget ble lagt frem for kommunestyremøtet i Rissa av ordfører Ove Vollan (H) som har vært svært sentral i arbeidet med å få verftet opp å stå igjen, etter at Noryards Fosen gikk konkurs 16. oktober i år.

Verdien på kontrakten med Hurtigruten er 550 millioner kroner. Kommunens eierandel i Fosen Yard blir på to millioner kroner og betyr at kommunen vil få en representant i styret i det nye selskapet.

I tillegg går også Rissa invest inn på eiersiden i Fosen Yard med én million kroner. Også her er kommunen med på eiersiden med én tredel av aksjene.

Garanterer for verftstomta

I det samme vedtaket har Rissa kommune også bundet seg til å garantere for forpliktelsene det nyopprettede selskapet Fosen Mek Holding har overfor konkursboet etter Noryards Fosen.

Bare få dager etter konkursen kjøpte selskapet opp verftstomta for 7,26 millioner kroner pluss avgifter. Det gir en totalsum på 7,39 millioner kroner. Fosen Mek Holding eies av Rissa invest, som igjen eies av Rissa kommune, Stadsbygd sparebank og Rissa kraftlag.

Fristen for å betale konkursboet går ut 15. november. Hvis betalingen uteblir, sier tirsdagens vedtak i Rissa kommunestyre at kommunen går inn og garanterer for verftstomta overfor konkursboet. Det vil si at kommunen blir sittende som eneeier av tomta, med alle de forpliktelser det medfører.

- Fosen Yard tar over i dag eller i morgen

Ifølge ordfører Ove Vollan kommer det imidlertid aldri til å skje. Grunnen er ifølge ordføreren at Fosen Yard kommer til å ta over tomta enten tirsdag eller onsdag denne uken, altså før fristen for betaling utløper.

Grunnen til at verftstomta ennå ikke er overført til Fosen Yard, er ifølge Vollan at Fosen Yard ennå ikke har holdt generalforsamling. Han forsikrer imidlertid om at selskapet Fosen Yard allerede er opprettet.

- Fosen Yard vil ta over verftstomta i løpet av tirsdag eller onsdag, sier han.

Overtakelsen vil ifølge Vollan medføre at Fosen Mek Holding enten blir kjøpt opp av Fosen Yard, eller at tomta overdras Fosen Yard og Fosen Mek Holding avvikles.

Frp stemte mot

Nesten alle punktene i fremlegget fra administrasjonen ble vedtatt i kommunestyret med enstemmig flertall. Unntaket var punkt fem i rådmannens innstilling. Dette gjaldt nettopp spørsmålet om kommunen skulle gå inn som medeier i Fosen Yard.

Marthe Helen Småvik i Frp ønsket ikke at kommunen skulle bli med på eiersiden.

Ut over dette var alle partiene oppe på talerstolen og hyllet arbeidet som ordfører Vollan har lagt ned for å få på plass verftet.

- Det jeg er stolt over som Rissværing og lokalpolitiker, er at det man har bygget opp av rykte og kompetanse. Så er det god kotyme at man informerer sine partikolleger om situasjonen. I denne situasjonen skjønner jeg at mye har skjedd fra dag til dag, slik at man har måttet holde dette i lukket forum. Jeg har stor tillit til det arbeidet ordføreren og administrasjonen har gjort. Jeg synes kommunen skal gå inn som en dugnad med to millioner i eierskap. Det synes vi er god dugnadsånd for Rissa-samfunnet, sa Arbeiderpartiets Torun Skjærvø Bakken.

Hurtigruten kan bruke verftet selv

Selv om planen er at Fosen Yard skal ta over tomta, har kommunen sikret seg leieinntekter gjennom at tomta er bortfestet fra verftsselskapet til Rissa kommune. Dette er en videreføring av leieavtalen Noryards Fosen hadde med Rissa kommune.

Kort sagt sier avtalen at tomta er festet bort til Rissa kommune, og at kommunen kan kreve leieinntekter fra selskapet som driver verftet. Leieutgiftene vil begynne å løpe fra 1. januar 2017 og frem til 2023. Månedsleien er satt til 100 000 kroner, og vil medføre at kommunen i løpet av perioden vil få leieinntekter på 8,4 millioner kroner.

I kontrakten som er inngått med Hurtigruten, har Hurtigruten imidlertid sikret seg i tilfelle Fosen Yard ikke skulle klare å ferdigstille alle skipene. Når det gjelder ombyggingen av de fire nittitallskipene, altså alle skipene unntatt MS Spitsbergen som ligger ved verftet nå, har Hurtigruten sikret seg retten til å fritt benytte verftstomta i Rissa til selv å ferdigstille skipene hvis Fosen Yard ikke skulle klare dette.

Kommunestyrerepresentant Per Kristian Skjærvik for Arbeiderpartiet spurte ordfører Vollan om kommunen i et slikt tilfelle hadde sikret seg at leieinntektene ved tomta kom inn som vanlig.

På det svarte ordføreren at det hadde de ikke, men at det var noe de ville ta opp med Hurtigruten.

På forsiden nå