Fellesforbundet reagerer på Thons outsourcing

Innen utgangen av 2016 skal alt renhold ved Thon Hotels være outsourcet til ISS. Det får Fellesforbundet til å reagere.

Trist: - Det er trist å se at store samfunnsaktører som Thon endrer organisasjonen sin på bekostning av sine ansatte heller enn på vegne av dem, sier Børge Ånesen i Fellesforbundet. 

Hotellnæringen startet for noen år siden å sette ut arbeidet med å holde rommene rene til andre aktører. Thon Hotels er et av selskapene som outsourcer deler av virksomheten, og innen utgangen av 2016 skal alt renhold være satt ut til ISS. Fellesforbundet er ikke imponert.