Tror olje og gass blir utkonkurrert

Olje- og gassnæringen er utkonkurrert til fordel for vind- og solenergi i løpet av få år. Det mener konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

Tror på grønt skifte: Konsernsjef i Trønderenergi Ståle Gjersvold tror vind- og solenergi vil ta over for olje og gass.  

Saken oppdateres.

Lørdag ble den nye klimaavtalen vedtatt i Paris. Dette innebærer at nesten alle verdens land forplikter seg til å begrense utslippene av klimagasser.

I Adresseavisen mandag hevder Erik Haugane som er gründer av oljeselskapene Det Norske og Okea i Trondheim og uttalt klimaskeptiker at det er tull å si at vind- og solkraft er alternativer til olje og gass.

Haugane mener klimaavtalen kun er en samling intensjoner, og at inntil man finner energibærere som er billigere enn dagens alternativer til olje og gass er det egentlig en oppskrift på redusert vekst.

Teknologi i utvikling

Dette får Ståle Gjersvold, konserndirektør i Trønderenergi, til å reagere:

- Det er et par viktige sider ved denne saken Haugane ikke nevner. For det første at teknologiutviklingen går i en rasende fart, og at vind- og solenergi allerede er lønnsomt i enkelte markeder. Om kun fem til ti år er disse energikildene absolutt konkurransedyktige. For det andre nevnes det ikke at marginalkostnadene med å produsere sol- og vindenergi så å si er null, dermed er det absolutt en utfordrer til de mer tradisjonelle energikildene som olje, gass og kull, sier Gjersvold.

Det som får olje- og gassnæringen til å overleve, hevder Gjersvold, er den høye graden av subsidiering.

- Argumentene med at å satse på sol- og vindkraft vil gi redusert vekst stemmer ikke. Dersom olje- og gassbransjen ikke lenger subsideres i samme grad som i dag, og når vi attpåtil kan ha langt billigere produksjon så er det klart at vind- og solkraft blir lønnsomt. Vi er riktignok ganske tidlig i læringskurven, men jeg er teknologioptimist, sier Gjersvold med klar tale:

- Jeg tror norsk olje- og gass-sektor er utkonkurrert om noen år, sier konserndirektøren i Trønderenergi.

Transport er utfordringen

- Miljøorganisasjonen Bellona går så langt som å si at klimaavtalen kan betyr kroken på døra for norsk olje og gass etter 2035. Er du enig i det?

- Nei, jeg tror ikke det blir kroken på døra. Men Norge må snarest omstille seg til det grønne skiftet, for det kommer. Jeg mener at når det kommer til elektrisitet er det klart vi kan nå de nye klimamålene; karbonrensing, vind og sol fikser den delen. Det er jeg helt trygg på. Men det mest avgjørende er hva som skjer innen transportsektoren, der har olje og gass fortsatt en stor fordel. Men verden går videre her også, med blant annet elbiler og hydrogen. Her må vi bare finne ut hva som skal få oss i riktig retning, sier Gjersvold.

LES MER: Bellona: Kan være «game over» for norsk olje og gass

På forsiden nå