- Vi kommer til å ha bruk for olje og gass lenge

Det sier Ola Borten Moe. Ståle Gjersvold i Trønderenergi derimot mener at sol- og vindkraft blir konkurransedyktig om få år.

- Det er rett og slett ikke sant at oljeindustrien er avhengig av subsidier, sier Ola Borten Moe som i vår startet oljeselskapet Okea. 

Saken oppdateres.

To trønderske energisjefer  er uenige om hvor viktig olje og gass blir etter klimaavtalen i Paris.

Ola Borten Moe reagerer på at konsernsjefen i Trønderenergi mener at olje- og gassnæringen er utkonkurrert til fordel for vind- og solenergi i løpet av få år.

- Unødvendig negativt og ikke sant, sier Ola Borten Moe om konsernsjef Ståle Gjersvolds uttalelser i et intervju med adressa.no etter at den nye klimaavtalen ble vedtatt i Paris i helga.

Gjersvold i Trønderenergi mener teknologiutviklingen gjør vind- og solenergi langt mer lønnsomt, og at disse energiformene om fem til ti år vil utfordre de mer tradisjonelle energikildene som olje, gass og kull. I intervjuet sier Ståle Gjersvold også at det er den høye graden av subsidiering som får olje- og gassnæringen til å overleve. Han tror olje- og gass blir utkonkurrert om få år.

- Bare tull

Dette får den tidligere oljeministeren og nå oljegründer Ola Borten Moe til å reagere. Sammen med Erik Haugane startet han nylig oljeselskapet Okea. Selskapet skal bygge ut og drive oljefelt som andre ikke har funnet lønnsomme på norsk sokkel.

- Det er med respekt å melde bare tull og negativt at det snart er slutt for olje- og gass, og det er rett og slett ikke sant at denne industrien er avhengig av subsidier. Den lønner seg. Det er olje og gass som gir Norge de store inntektene. Disse inntektene fører til at vi har oljefondet som sikrer rikdommen vår, sier Ola Borten Moe.

- For min egen del er jeg veldig glad for at Trønderenergi trolig får til Norges største vindkraftutbygging på Trøndelagskysten, Det er viktig for regionen og for Norge, fortsetter han.

Voksende energibehov

Ståle Gjersvold i Trønderenergi sier til adressa.no at Ola Borten Moe tillegger ham meninger han ikke har. Gjersvold mener at olje og gass har en framtid også etter 2035, men da vil prisen på sol- og vindkraft  være konkurransedyktig.

- Jeg har ingenting i mot olje og gassbransjen, og særlig innenfor transport har oljevirksomheten et langsiktig perspektiv, sier Gjersvold.

- Oljebransjen blir utkonkurrert når vind- og solkraft blir billigere om få år. Det grønne skiftet vil gi økt vekst i økonomien og omstilling til fornybar energi er nødvendig.  Jeg mener oppriktig at Norge som nasjon bør starte omstillingen til et lavutslippssamfunn.

LES OGSÅ: Nytt håp for trønderske vindparker

Ola Borten Moe slår fast at verden har et stort og voksende behov for energi. Han mener det er fornybar energi som i stor grad må fylle veksten i energibehovet. I tillegg understreker han at kullkraften må bort og erstattes med annen type energi som gasskraft.

- Burde tiltrekke seg aktivitet hit

- I stedet for å se de nyansene sier Gjersvold at framtida er fornybar. Han ser ikke at vi både trenger fornybar energi og olje og gass, sier Ola Borten Moe som mener at konsernsjefen i ett av Trøndelags viktigste bedrifter med dette snakker ned olje- og gassnæringen som er en av de viktigste næringene i regionen.

- Han burde i stedet gjøre alt for å tiltrekke seg aktivitet hit. Lederen i Trønderenergi bør være for det som skjer i regionen, sier Ola Borten Moe som er overbevist om at vi kommer til å ha bruk for olje og gass i overskuelig framtid.

- Parisavtalen kommer til å bety at verden er i stand til å la energiveksten bli fornybar- I tillegg blir verden i stand til å erstatte kull med andre energikilder, deriblant gass.

LES OGSÅ: Alt om klimakrisa: Går det an å beskrive alle forhold i klimakrisa i en sak? Vi prøver.

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi. 
        
            (Foto: Mariann Dybdahl)

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi.  Foto: Mariann Dybdahl

På forsiden nå