Fortsatt lav arbeidsledighet i Trøndelag

Arbeidsledigheten i Sør- og Nord-Trøndelag er på henholdsvis 2,5 og 2,6 prosent.

Nav Sør-Trøndelag forventet en gjennomsnittlig ledighet i fylket på 2,8 prosent for hele året. Det endte med en snittledighet på 2,7 prosent. 

Saken oppdateres.

I sørfylket er det i desember 4125 helt arbeidsledige, ifølge månedsstatistikken fra Nav Sør-Trøndelag. Det er en økning på 240 personer fra ett år siden.

- Det har vært en økende ledighet gjennom hele året, men ikke like stor som vi antok. Næringslivet i Sør-Trøndelag er ikke like konjunkturutsatt som næringslivet i fylkene langs Sør- og Vestlandskysten, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i Nav Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Visste du at Økonomiadressa er på Facebook? Trykk «liker» og hold deg oppdatert på økonominyheter!

Forventer flere ledige

Hun sier at fylket har relativt få bedrifter innenfor oljesektor og oljerelatert industri, som i særlig grad er berørt av lav oljepris og redusert aktivitet på norsk sokkel.

- Nav Sør-Trøndelag forventer likevel en moderat ledighetsøkning neste år, sier Wigum.

Ifølge Nav øker fortsatt ledigheten innen ingeniører og IKT-fag sammenlignet med samme periode i fjor, men det er en nedgang i antallet sammenlignet med november.

I desember er det 386 helt ledige innen denne yrkesgruppen, en nedgang på 21 personer fra forrige måned, ifølge Nav Sør-Trøndelag.

Høyest på Hitra

Blant kommunene er det Hitra som har høyest ledighet, ettersom 3,6 prosent av arbeidsstyrken står uten arbeid. Deretter følger Frøya og Rissa. I Trondheim ligger ledigheten på 2,6 prosent.

I Nord-Trøndelag er 1753 helt ledige, en økning på 51 personer fra ett år siden, ifølge Nav. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

I landet som helhet er det nå 80 846 helt ledige, en økning på 9112 personer sammenlignet med ett år siden. Det utgjør tre prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland. Der står 4,3 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

På forsiden nå