Seks områder Norge bør satse på

Fallende oljepriser og automatisering av arbeidsoppgaver vil føre til tapte arbeidsplasser, men også gi nye vekstmuligheter i Norge.

Alexandra Bech Gjørv snakker med Anna Nordborg, som jobber i forskningsgruppen for massespektrometri. De jobber blandt annet med å avsløre kjernen til kompliserte prøver av for eksempel råolje. De forsker også på hvordan man kan bruke kreftmedisin mer målrettet. Foto: RUNE PETTER NESS 

Saken oppdateres.

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef, snakker om hvordan teknologien endrer norsk industri og om nye vekstmuligheter for Norge på NHOs årskonferanse torsdag.

Her er seks områder der norsk økonomi kan oppleve vekst hvis det satses, ifølge Bech Gjørv:

1. Avansert materialvitenskap

Ett område med store muligheter for vekst i Norge er anvendelse av avansert materialvitenskap i vareproduserende industri.

- Etter mange år med leveranser av støtfangere til bilindustrien, har Benteler på Raufoss nå klart å innta rollen som global eneleverandør for hjuloppheng til Audi. Dette er en kjempestor kontrakt, forteller Bech Gjørv.

- Årsaken til at Benteler fikk denne kontrakten i havn er ikke bare at de har spesialisert seg på høyautomatisert produksjon, men vel så mye at de kan trekke veksler på et helt norsk landslag i teknologi. Et toppet team med professorer fra NTNU, Sintefs atomskala-mikroskop, metallurger i Oslo og Trondheim, og lokale ingeniører og verktøymakere, sprinter mellom laboratorier og produksjon, sier Bech Gjørv.

Les også:  - Alle bransjer vil merke endringer

Les også: Oljeprisen faller til tross for Midtøsten-krise

2. Avansert IKT

Det neste store området med muligheter for vekst er ulike varianter av IKT og digitalisering, mener Bech Gjørv.

- Det høye lønnsnivået i Norge har krevd at vi har gått langt i omstilling gjennom digitalisering av samfunnet vårt. Det har gitt oss en befolkning med høy grad av generell digital kompetanse.

Men også innen forskning og utvikling har Norge betydelig styrke innenfor IKT, ifølge Bech Gjørv.

- Vi hevder oss blant de ypperste i konkurransen om EUs forskningsmidler. Allerede i dag er avanserte IKT-løsninger kjernen i mange av våre viktigste næringer. Og etter hvert som næringslivets bruk av «big data» virkelig tar av, ligger det forretningsmuligheter i digital tjenesteproduksjon, sier Bech Gjørv.

3. Elektriske samfunn

Også i den norske kraftnæringen og den videre elektrifiseringen av samfunnet gjennom såkalte «smart grids» er mulighetene for vekst store, mener Bech Gjørv. Smart grid er et samlebegrep på fremtidens bærekraftige, elektriske kraftsystem.

- Med vannkraft som utgangspunkt, har norske bedrifter utviklet teknologi, styringssystemer, markedsstrukturer og digital innsikt i verdensklasse.

- Det er «big data» som ligger til grunn for de store modellene for kraftsystemanalyse, som er etterspurt globalt, både av dem som produserer kraft og av dem som tar finansielle posisjoner i markedet, sier Bech Gjørv, og nevner ABB i Skien som en fremtidsrettet teknologibedrift:

- De investerer i forskning og utvikling, og klarer derfor å levere bryteranlegg som tåler de ekstreme belastningene som oppstår i et fleksibelt smart grid-system. Internasjonal ekspansjon innen digitale tjenester og fysiske produkter til det elektriske storsamfunnet er åpenbart en stor mulighet for Norge, sier Bech Gjørv.

4. Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et voksende felt, der Norge kan gå i front. Sensorteknologi, robotisering og digital kommunikasjon vil gjøre det mulig for pasienter å oppleve større trygghet og utføre mange oppgaver uten hjelp.

- Her er mulighetene store for effektivisering, forbedring av tjenestene og tilrettelegging for at eldre og pleietrengende kan bli boende hjemme hos seg selv. Målet må være at dette skal frigjøre kapasitet til omsorgsoppgaver med høy verdi, tid til den varme hånden og den viktige praten over kaffen, og til mer målrettet behandling av helseproblemer, sier Bech Gjørv.

5. Fra olje og gass til medisin

Norges IKT-miljø innenfor olje og gass er i verdensklasse. Bransjen er inne i en dyp krise, men nye teknologier vil også måtte være en stor del av løsningen, mener Bech Gjørv.

- Da jeg kom til Sintef, ble jeg slått av mulighetene til å utveksle modeller for systemforståelse og konkret teknologi mellom olje- og gassbransjen og medisin. Til tross for de mange åpenbare forskjeller på biologi og geologi, ser vi at teknologi som blant annet bygger på oljebransjens erfaringer tas i bruk på medisinområdet, forteller Bech Gjørv.

Hun nevner som eksempel utveksling av kunnskap mellom flerfasestrømming av olje og gass og blodomløpet, og mellom GPS-styrte inngrep i oljeutvinning og kirurgi.

- Dette er en av grunnene til at Forskningsrådet valgte Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries, som er ledet av NTNU, som ett av sine storsatsingsområder for de neste åtte årene, sier Bech Gjørv.

6. Havbruk og mikroorganismer

- Fisk, skjell, tare og mikroorganismer i havet fremstår kanskje som den største muligheten vi i Norge har til virkelig å være med og løse klimaproblemet og ernære klodens voksende befolkning. Verdiskapningspotensialet i denne bransjen er enormt, sier Bech Gjørv.

Hun understreker at det forutsetter at vi klarer å utvikle bærekraftig fôrtilgang og å løse de kortsiktige miljøproblemene, som lakselus og rømning, slik at næringen kan utvikle seg på en biologisk bærekraftig måte.

- For å lykkes med bærekraftig utnytting av mulighetene havrommet gir, må hele palletten av teknologier og fagdisipliner i arbeid: Fartøyskonstruksjon, mikrobiologi, robotikk, droneteknologi, big data-analyser, oseanografi, regelverksutvikling og diplomati, for å nevne noen. Alt dette må fases inn i næringer som ikke er bortskjemt med forskningsavdelinger og teknologistaber. Her må folk fra laboratorium ut i merder og opp på dekk, som et bærekraftig «økosystem», sier Bech Gjørv.

På forsiden nå