7000 arbeidsledige i Trøndelag

Det er drøyt 300 flere arbeidsledige i Trøndelag nå enn for ett år siden.

I løpet av januar ble det 800 flere arbeidsløse i Norge, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

I Sør-Trøndelag er det nå 5000 som står helt uten jobb, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 353 personer fra januar i fjor.

I tillegg er 738 personer i et arbeidsrettet tiltak, en økning på 115 personer fra samme periode i fjor.

- Ledigheten stiger normalt ved starten på året, for så å synke noe ut over våren. I våre prognoser for 2016 anslår vi at ledigheten i år vil ligge på et høyere nivå enn i fjor, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, i en pressemelding.

Øker i industrien

Ifølge Nav øker ledigheten mest innen industrien og innen ingeniør og IKT-fag. Innen bygg og anlegg går ledigheten derimot ned.

- I januar ser vi at industriarbeid har den største økningen i ledighet. Økningen er særlig stor innen næringsmiddelarbeid og oljeindustri. Selv om ledigheten fortsetter å øke innen ingeniør- og ikt-fag er den ikke like kraftig som den var i fjor, sier Wigum.

Blant kommunene økte ledigheten mest på Hitra, som nå har den høyeste ledigheten i fylket på 7,4 prosent. Nest høyest ledighet er det på Frøya og i Meldal, der den ligger på 3,9 prosent.

LES OGSÅ: Marine Harvest stenger fabrikk på Hitra

Både på Hitra og Frøya har de store oppdrettsselskapene vært nødt til å permittere ansatte på lakseslakteriene på grunn av mangel på fisk.

LES OGSÅ: Permitteringer ved Salmars laksefabrikk på Frøya

Nedgang i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag er det i januar 2000 ledige, noe som faktisk er en nedgang på 35 personer siden samme periode i fjor.

Antall ledige utgjør 2,9 prosent av arbeidstokken i fylket.

Ledigheten i både Sør- og Nord-Trøndelag ligger under snittet for landet som helhet. Totalt står drøyt 93 000 personer helt uten arbeid i landet, noe som utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten er størst i oljefylket Rogaland der 4,7 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid.

– Arbeidsløsheten fortsetter å stige i fylker som har mange sysselsatte i oljerelaterte virksomheter, mens vi ser en mer stabil utvikling i resten av landet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

På forsiden nå