Ordfører Rita Ottervik om oljearbeidsplasser:

- Forskrekket og overrasket

Ordfører Rita Ottervik reagerer kraftig på nyheten om at Trondheim likevel ikke får hele driftsmiljøet for Ivar Aasen-feltet.

Reagerer sterkt: Ordfører Rita Ottervik vil ta opp saken med ledelsen i Det norske, trøndelagsbenken på Stortinget og statsråd Tord Lien.   Foto: Terje Visnes, adressa

Saken oppdateres.

- Jeg ble virkelig forskrekket og overrasket. Det er en stor overraskelse for oss alle sammen. Jeg oppfatter det som uakseptabelt, sier trondheimsordføreren til Adresseavisen.

Det var Dagens Næringsliv som meldte nyheten om at Det norske vil legge driftsoppgavene til Stavanger. Dette til tross for at Stortinget har bestemt at driftsorganisasjonen skal legges til Trondheim.

- Dette reagerer jeg kraftig på. Her bryter de med de premissene som hele veien har ligget til grunn, om at dette skal legges til Trondheim. Her må virkelig statsråden gripe inn og sørge for at dette blir som først bestemt, sier Ottervik.

Onsdag ba hun om møte med administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Det norske, et møte hun vil ha med hele formannskapet på.

- Jeg vil ta med meg alle politikerne i formannskapet og understreke alvoret. Det å ha en base i Trondheim, utvikle denne regionen og få tildelt konsesjoner, det medfører forpliktelser også i etterkant.

- Statsråden må si klart ifra

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier til Dagens Næringsliv at en eventuell endring må behandles av regjeringen, men vil ikke kritisere oljeselskapet.

- Jeg forstår at Tord Lien ikke kan gripe inn før han har en søknad. Jeg ønsker ikke å kritisere ham for det han sier i dag, men mener han må si klart ifra i behandlingen av dette at premissene som lå til grunn må opprettholdes, sier Ottervik.

Ottervik har fått mange reaksjoner fra overraskede politikere i dag. Mandag vil hun og fylkesordfører Tore O. Sandvik også ta opp saken med trøndelagsbenken i Stortinget.

- Hva betyr det for Trondheim om planene realiseres?

- Det har en konsekvens i form av at vi ønsker å bygge oss opp som en av de viktige aktørene på olje og gass. Dette har vært en av de viktige utviklingene i Trondheim, med Ivar Aasen-feltet, Statoils aktivitet herfra og leverandørene våre. Vi merker nedgangen i oljebransjen godt, men selvfølgelig ikke like hardt som Stavanger og Bergen. Men selvfølgelig må vi passe på arbeidsplassene innen olje og gass her.

Les også: Milliardverdier borte siden nyttår

- Ingen stor dramatikk

Kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske i Det norske sier hovedtyngden for driften av Ivar Aasen vil ligge i Trondheim. 

- Det er ikke noen stor dramatikk i dette. Det er snakk om fem stillinger som skal flyttes fra Trondheim til Stavanger for å sikre en mer effektiv drift. Vi har i dag cirka 110 stillinger i Stavanger. De jobber hovedsakelig med drift av Alvheim. Der er det bygget opp en solid driftsorganisasjon over mange år, som har betydelig kompetanse på drift i Nordsjøen.

Brøske sier de dårlige tidene gjør at de må vurdere nye, mer effektive løsninger.

- Slik tidene er nå med en oljepris på rundt 30 dollar fatet, er det krevende og alvorlig for vår bransje. Alle selskap sliter med å sikre god lønnsomhet. Da er vi nødt til å se på alle muligheter for å sikre en mer effektiv drift. Ved å sammenstille disse stillingene og funksjonene sparer vi to og et halvt årsverk, og vi sikrer en best mulig kompetanse.

- Stortinget har vedtatt at Ivar Aasen-feltet skal driftes fra Trondheim?

- Hovedtyngden av ansatte som skal jobbe med Ivar Aasen skal sitte i Trondheim. Det vi gjør nå er en liten tilpasning. Ivar Aasen vil settes i drift fra 4. kvartal i år. Når vi er i drift, vil vi ha en bemanning i Trondheim på 30-35 stillinger, av disse vil fem flyttes til Stavanger.

Ifølge Brøske vil disse fem stillingene inngå i driftsmiljøet i Stavanger.

- Vil resten av driftsmiljøet i Stavanger jobbe med Ivar Aasen?

- De vil i all hovedsak støtte Alvheim-feltet og driften. Det kan være at det kommer andre prosjekter, også. Vi mener vi er trygt innenfor rammene Stortinget og norske myndigheter har satt.

- Ikke kjent med andre planer

Ordfører Rita Ottervik ønsker en grundig orientering av saken:

- Det er positivt at noe legges til Trondheim, men vi mener det likevel bryter med forutsetningene for at det skal driftes fra Trondheim. Nå vil vi ha en grundig orientering fra selskapet, sier ordfører Rita Ottervik. 

I en epost til Adresseavisen onsdag kveld skriver olje- og energiminister Tord Lien følgende:

- I utbyggingsplanen for Ivar Aasen la selskapet til grunn Trondheim som lokalisering for driftsorganisasjonen for feltet. Jeg er ikke kjent med at det foreligger planer om en annen lokalisering enn dette og ønsker ikke å bidra til spekulasjoner rundt dette.
- Liten dramatikk: Det norske-talsmann Rolf Jarle Brøske sier 30-35 stillinger vil jobbe med driften av Ivar Aasen når den er operativ i 4. kvartal i år. Fem av disse skal flyttes til Stavanger, der det fra før er 110 ansatte i driftsorganisasjonen. 
    
      (Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth)

- Liten dramatikk: Det norske-talsmann Rolf Jarle Brøske sier 30-35 stillinger vil jobbe med driften av Ivar Aasen når den er operativ i 4. kvartal i år. Fem av disse skal flyttes til Stavanger, der det fra før er 110 ansatte i driftsorganisasjonen.  Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth

Olje- og energiminister: Tord Lien. 
    
      (Foto: Ruud, Vidar, NTB scanpix)

Olje- og energiminister: Tord Lien.  Foto: Ruud, Vidar, NTB scanpix

Ivar Aasen-feltet

- Inneholder drøyt 200 millioner fat utvinnbar olje

- Trenger en oljepris på 65 dollar per fat for å være lønnsom, ifølge Rystad Energy.

- Beregnet produksjonsstart i fjerde kvartal 2016.

- Eies av Det norske (operatør, 35 prosent), Statoil (41 prosent). Bayerngas (12 prosent), Wintershall (6 prosent), VNG (3 prosent), Lundin og OMV (1 prosent hver)

- Bygges ut med en konvensjonell plattform med stålunderstell knyttet opp mot naboplattformen Edvard Grieg, som leverer strøm og prosesseringstjenester til Ivar Aasen.

 

På forsiden nå