Økte inntektene med 600 millioner

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon hadde 3,2 milliarder i inntekter og fikk et resultat før skatt på 270 millioner i fjor.

Størst: Helge Gåsø fra Frøya er styreleder og hovedeier i Norway Royal Salmon.  Foto: Ole Martin Wold, OLE MARTIN WOLD

Saken oppdateres.

Frøyværingen Helge Gåsø er styreleder og største eier i Norway Royal Salmon (NRS), som har hoveddelen av sin oppdrettsvirksomhet i Finnmark og Troms.

Inntektene i fjor endte på 3,2 milliarder kroner, som var en økning fra 2,6 milliarder kroner i 2014. Spotprisen på laks var i fjerde kvartal på 45,14 kroner per kilo, som er den høyeste som er registrert de siste årene på samme tid av året, ifølge kvartalsrapporten.

Svakere krone

Selskapet sier at den sterke prisveksten i hovedsak skyldes en svakere kronekurs, men også målt i euro økte lakseprisen med 4,5 prosent fra fjerde kvartal i 2014 til samme periode i fjor.

Det operasjonelle driftsresultatet endte på 202 millioner kroner, som var drøyt 40 millioner kroner bedre enn året før. Resultatet før skatt endte på 270 millioner kroner, men lavere finansinntekter betød at dette var 50 millioner lavere enn i 2014.

Styret foreslår å betale ut et utbytte for 2015 på 2,6 kroner per aksje, som betyr at aksjonærene vil få utbetalt 113,3 millioner kroner.

Helge Gåsø eier drøyt 15 prosent av aksjene i NRS gjennom selskapet Gåsø Næringsutvikling, og hans andel av utbyttet er dermed på rundt 17 millioner kroner.

Ti nye konsesjoner

NRS ble i 2014 tildelt ti nye oppdrettskonsesjoner, og har i dag 29 konsesjoner i Vest-Finnmark og ved Senja og seks konsesjoner i området rundt Haugesund.

De nye konsesjonene gir mulighet for 40 prosent vekst, og selskapet mener at de har gode muligheter til å lykkes med dette i Nord-Norge.

- NRS forventer en vesentlig oppbygging av biomassen i år som følge av igangsetting av de grønne konsesjonene, sier konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding.

Selskapet forventer å slakte 27 500 tonn laks til neste år.

På forsiden nå