Polaris Media vokser i trykket mediebransje

Oppjustering av aksjeverdier fører til et resultat før skatt på nesten en milliard

Konsernsjef Per Axel Koch viser til at flere mediehus i konsernet har vekst i samlede annonseinntekter. Resultatet for Polaris-konsernet samlet er 11 millioner kroner bedre enn tredje kvartal i fjor før skatt.  Foto: Lena Knutli

Saken oppdateres.

I en trykket mediebransje leverer Polaris Media et godt resultat med et driftsresultat på 180 millioner for fjoråret. Det er en vekst på ti millioner fra 2014, til tross for at konsernet i fjerde kvartal hadde en nedgang fra 35 til 33 millioner.

Marginen til Polaris Media var i fjerde kvartal på åtte prosent. For året som helhet var den på 11,1 prosent, opp fra 10 prosent i 2014.

Den svakere utviklingen i norsk økonomi har ifølge en pressemelding fra konsernet ført til en nedgang i papirbaserte annonseinntekter på 15 prosent siste kvartal, mens de inntektene fra digitale annonser økte med tre prosent. For året under ett økte de digitale annonseinntektene med 12 prosent, mens annonseinntektene på papir falt 12 prosent.

Flere brukere

Når det gjelder brukerinntekter opplevde selskapet en vekst på tre prosent i fjerde kvartal. For hele 2015 ble økningen på to prosent. Dette drives av en økning i abonnementsinntekter på fire prosent.

- Konsernet lykkes fortsatt godt med brukerinntektene. Vi ser at innføringen av Pluss-løsninger og nye produktpakker blir godt mottatt av leserne våre, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Pressemeldingen peker også på at Polaris Media sine mediehus har en sterk vekst i antall brukere og sidevisninger på mobile plattformer, noe som bidrar til samlet vekst i digitale brukere og en stabil utvikling i samlede sidevisninger.

Oppvurdering av Finn

På trykkerisiden har inntektene falt med 14 prosent prosent i fjerde kvartal.

Resultatet før skatt ble 944,9 millioner kroner, av en omsetning på 1.624. Noe av årsaken til det gode resultatet er at Finn, som Polaris Media eier 9,99 prosent av, i regnskapet ble omklassifisert fra å være et tilknyttet selskap til å bli en finansiell eiendel.

I den sammenheng ble det gjort en ny verdivurdering, og verdien til Finn ble vurdert til 1011 millioner, opp fra 54,5 millioner etter egenkapitalmetoden. Dette førte til en regnskapsmessig gevinst på 956,5 millioner som bokføres som finansinntekt.

På forsiden nå