- Anleggene vil bli der for alltid

Sara Marja Magga i Nord-Trøndelag sameforening beklager vindkraftutbyggingen.

Saken oppdateres.

- Dette er et omfattende naturinngrep som vil virke negativt inn på mulighet til reindrift. Store områder som reinen er avhengig av for beite, vil bli berørt, sier Sara Marja Magga i Nord-Trøndelag sameforening.

Hun er negativ til vindkraftutbyggingen i Midt-Norge som Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA har gått sammen om.

Kommentar: Seks grunner til at vindkraft er en dårlig ide (PLUSS)

- Beiteområdene innskrenkes

- Konsekvensen blir at beiteområdene innskrenkes, og kostnadene for næringen øker. Vi er også forundret over at det satses på en energiproduksjon som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Når vindparkene først er bygd, kan inngrepet heller ikke reverseres. Anleggene vil bli liggende der for alltid, sier Magga, sier hun.

Andre, som olje- og energiminister Tord Lien, næringsminister Monica Mæland, Åfjord-ordfører Vibeke Stjern og fylkesordfører Tore O. Sandvik, gleder seg over utbyggingen.

Tilsvarer 170 000 husstander

De peker på at prosjektet vil gi grønne arbeidsplasser og at det tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170 000 husstander.

Kommunikasjonssjef i Statkraft, Torbjørn Steen, anslår at lokale aktører vil være med å konkurrere om å få 10 til 20 prosent av investeringene som skal gjøres i forbindelse med gigantutbyggingen av de seks vindparkene.

Hva synes du om vindkraftutbyggingen i Trøndelag?
Du må velge et alternativ
På forsiden nå