- Anleggene vil bli der for alltid

Sara Marja Magga i Nord-Trøndelag sameforening beklager vindkraftutbyggingen.

- Dette er et omfattende naturinngrep som vil virke negativt inn på mulighet til reindrift. Store områder som reinen er avhengig av for beite, vil bli berørt, sier Sara Marja Magga i Nord-Trøndelag sameforening.