Hydro kjøper strøm fra Fosen-turbinene

Hydro skal bruke rundt en tredel av vindkraften fra Fosen i sine aluminiumsverk.

Hydro skal bruke kraft fra vindturbinene på Fosen i sine aluminumsverk.  Foto: Helge Hegerberg

Gjennom datterselskapet Hydro Energy har aluminiumskonsernet inngått en langsiktig kraftavtale med Nordic Wind Power DA,  én av medeierne i det store vindkraftprosjektet på Fosen.