Regjeringen vil frata kraft-kommunene millioninntekter

Åfjord og Roan vil alene tape rundt 50 millioner kroner om eiendomsskatten på blant annet vindmøller fjernes.

Kommunene Hitra, Snillfjord, Bjugn, Åfjord og Roan vil gå glipp av flere titalls millioner kroner i skatteinntekter om eiendomsskatten på verk og bruk fjernes. 

Saken oppdateres.

Slik dagens regelverk er utformet kan kraftkommunene håve inn flere titalls millioner kroner ved å kreve eiendomsskatt på kraftverk og vindmøller.

Ifølge Nationen jobber imidlertid Siv Jensen og Finansdepartementet med et nytt lovverk som frata kommunene retten til å kreve eiendomsskatt på verk og bruk, eller maskiner knyttet til dette. Deriblant vindmøller.

Det fører i så fall til at den storstilte utbyggingen av vindmøller i Snillfjord, Hitra, Bjugn, Åfjord og Roan vil gi betydelige mindre inntekter til kommunene enn de trodde da de ønsket prosjektet velkommen.

LES OGSÅ: Alt du trenger å vite om vindkraft (PLUSS)

Liker du å holde deg oppdatert på økonominyheter i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

- Utgjør noe enormt

Ikke uventet skaper forslaget sterke reaksjoner hos kommunene.

Ordfører i Roan kommune, Einar Eian (H), anslår de potensielle inntektene fra eiendomsskatten på vindmøllene til over 20 millioner kroner i året. Det tilsvarer rundt én fjerdedel av kommunens totale budsjett.

- Det utgjør noe enormt for Roan. Det er kanskje her i vår kommune det har vært minst strid om vindmølleutbyggingene. Men jeg tror folk og poilitikere hadde vært betydelig mer skeptsike hvis man hadde visst at eiendomsskatten skulle fjernes da man diskuterte dette, sier Eian til Adresseavisen.

- Betyr mye

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) opplyser overfor Nationen at dagens regler for eiendomsskatten vil sikre kommunen inntekter på mellom 20 og 30 millioner kroner. Selv om hun mener kommunen vil klare seg økonomisk uten inntektene, er hun usikker på om kommunen hadde vært like positiv til utbyggingen uten dem.

- I behandlingen av sakene betyr kompensasjonen mye, sier hun til Nationen.

Avisen skriver at saken nå er til behandling i Finansdepartementet. Blir regelendringene vedtatt, vil de tre i kraft allerede fra neste år.

LES OGSÅ: 7 ting du bør vite om milliard-utbyggingen

Frykter stans i utbygginger

Foreningen Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK) frykter at bortfallet av eiendomsskatt på verk og bruk vil føre til at alle fremtidige utbygginger innen vindkraft stanser opp.

- Uten eiendomsskatt fra vindkraftanleggene er det lite interessant for kommuner å avstå grunn, og det vil bety slutten for nye utbygginger, sier leder Iver Nordseth i LNVK til Nationen.

Vil gjøre eiendomsskatt mer forutsigbar

I en kommentar til Nationen skriver Finansdepartementet om endringsforslaget at «målet er å gjøre utskrivingen av eiendomsskatt mer forutsigbar og at eiendomsbeskatningen av verk og bruk blir mer lik eiendomsbeskatningen av andre næringseiendommer».

Ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern (Ap), anslår at Åfjord kommune vil tape mellom 20 og 30 millioner kroner om eiendomsbeskatningen på verk og bruk endres. 
    
      (Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen)

Ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern (Ap), anslår at Åfjord kommune vil tape mellom 20 og 30 millioner kroner om eiendomsbeskatningen på verk og bruk endres.  Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen

Forslaget om å endre eiendomsskatten
 • Det konkrete forslaget fra regjeringen går ut på å endre reglene om eiendomsskatt for arbeidsmaskiner i verk og bruk.
 • I dagens regelverk skal arbeidsmaskiner tas med i eiendomsskattgrunnlaget så lenge de regnes som en del av selve foretaket.
 • Spørsmålet om arbeidsmaskiner skal inngå i eiendomsbeskatningen eller ikke er i dag i stor grad en skjønnsmessig vurdering. Dette har blitt heftig kritisert av næringslivet, som mener den skaper uforutsigbarhet.
 • Vindmøller med turbiner og heis utgjør mellom 80 og 90 prosent av et vindkraftanlegg, og kan bli unntatt eiendomsskatt dersom man fjerne arbeidsmaskiner fra eiendomssbeskatningen.
 • Regjeringen jobber med to alternative forslag for å skape en mer forutsigbar regel.
 • Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner skal fritas for eiendomsskatt.
 • Alternativ 2 innebærer at man ikke bare fritar slikt utstyr, men også at verk og bruk opphører som egen kategori. Dette vil føre til at disse eiendommene beskattes som vanlig næringseiendom.
 • Ingen av alternativene medfører endringer i verdsettelsen av vannkraftanlegg.
 • Kilder: Adresseavisen/Nationen/regjeringen.no/Bjugn kommune
På forsiden nå