- Seks togavganger i timen umulig uten dobbeltspor

Jernbaneforum Midt-Norge er skuffet over at dobbeltspor mellom Melhus og Stjørdal ikke er nevnt konkret i grunnlaget til Nasjonal transportplan.

Arnfinn Brechan (det lille bildet) i Jernbaneforum Midt-Norge er er overrasket over at forslaget til Nasjonal transportplan ikke konkret har satt av midler til dobbeltspor mellom Melhus og Stjørdal. 

Saken oppdateres.

Da transportetatene la frem sitt grunnlag for Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029 mandag var ett av målene å skaffe et bedre togtilbud i trondheimsregionen.

Konkret ønsker man på sikt at det skal gå seks tog i timen på strekningen Melhus - Trondheim - Stjørdal. Ifølge Jernbaneforum Midt-Norge er imidlertid det viktigste for at dette skal bli en realitet utelatt i planen.

- Skal det bli noe av seks avganger i timen må vi ha dobbeltspor helt fra Melhus til Stjørdal. Det sier forslaget til Nasjonal transportplan ingenting om, og det overrasker meg, sier leder i Jernbaneforum Midt-Norge, Arnfinn Brechan.

LES SAKEN: Dette er jernbanene og veiene de vil prioritere i Midt-Norge (PLUSS)

Liker du å holde deg oppdatert på økonominyheter i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

- Heimdal-Ranheim først

Brechan ønsker en langt mer offensiv satsing enn det som allerede ligger på bordet i Nasjonal transportplan. Han ønsker at man skal begynne med den største utfordringen, nemlig å legge dobbeltspor mellom Heimdal og Ranheim.

- Dette vil være en helt sentral brikke i miljøpakkesystemet i og rundt Trondheim. Klarer vi dette, er vi godt på vei, sier han.

LES OGSÅ: En milliard ekstra til sykkelekspressveg

Jobber med dobbeltspor

Regional direktør i Jernbaneverket Midt-Norge, Anne Skolmli, sier at det er helt riktig at man trenger dobbeltspor for å nå målet om seks togavganger i timen. Men selv om det ikke er forslått å sette av midler til dobbeltspor i forslaget fra Jernbaneverket og de andre transportetatene, vil ikke Skolmli være med på at seks avganger i timen er umulig å oppnå innen 2029, som er siste år for planperioden.

- Vi er i gang med å utrede hva det vil koste å legge dobbeltspor mellom Trondheim S og Stjørdal i forbindelse med kommuneplanen i Trondheim som skal legges frem mot slutten av 2016, sier Skolmli.

Hun mener det ville være feil å legge inn dobbeltspor i forslaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 før utredningsarbeidet er gjort. Jernbaneverkets utredning av dobbeltspor vil også være klar når Stortinget skal vedta Nasjonal transportplan 208-2029. Det skjer nemlig ikke før sommeren 2017.

- Da vil man også ha et kostnadsoverslag klart, sier Skolmli.

LES OGSÅ: - Bygg ut innfartsveiene til Trondheim

Du kan lese hele forslaget til Nasjonal transportplan ved å trykke på denne lenken (ekstern side)

Vil verne godstrafikken

Også Vegforum Trøndelag etterlyser midler til dobbeltspor på Trønderbanen i Nasjonal transportplan. I tillegg til persontransporten mener forumet det er viktig for å flytte mer varetransport bort fra veiene og over på jernbane.

- Jeg er redd for at en økning i antall avganger i persontrafikken uten dobbeltspor går på bekostning av godstrafikken. Det vil i så fall ikke være bra. Derfor skulle vi gjerne sett at det var noe mer konkret på dette, sier nestleder i Vegforum Trøndelag, Eivind Berget.

Elektrifisering før 2023

Prosjektene det allerede er satt av penger til, er elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Det betyr at innen 2023 skal det være elektriske spor mellom Trondheim, Steinkjer og Meråker. I tillegg er Trondheim S under utbygging, mens Leangen stasjon skal utbedres. Ut over dette foreslår transportetatene at det settes av 350 millioner kroner til vedlikehold og prioritering av godstrafikken.

Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil Trønderbanen være elektrifisert før tidsskjemaet.

LES OGSÅ: Trondheim risikerer å måtte i minst tolv år til for å få en ny godsterminal

På forsiden nå