Betaler 650 millioner til grunneiere og kommuner

Rundt 150 personer møtte opp på folkemøte i Åfjord om den store vindkraftutbyggingen på Fosen.

Seniorrådgiver Knut A. Mollestad i Statkraft ledet folkemøtet om vindkraftutbyggingen i Åfjord i går, hvor rundt 150 møtte opp.  Foto: DAN ÅGREN

Saken oppdateres.

Tirsdag kveld holdt Statkraft et folkemøte i Åfjord om byggingen av Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Statkraft og partnerne vil betale 150 millioner kroner i erstatninger og kompensasjon til grunneiere og vertskommuner i utbyggingsfasen. Deretter skal det betales 20 millioner hvert år i driftsfasen, som er 25 år. Til sammen 650 millioner.

- Dette er regulert gjennom avtaler med grunneierne, som ble inngått i en tidlig fase i prosjektutviklingen mens Sarepta og SAE Vind sto bak. Hovedstrukturen er fortsatt ganske lik, sier kommunikasjonssjef for vindkraft i Statkraft, Torbjørn Steen.

Etter folkemøtet i Åfjord tirsdag kveld hadde Statkraft et møte med de berørte grunneierne.

LES OGSÅ: - Ja, det er et stort inngrep

150 på folkemøte

Onsdag er det et nytt folkemøte i Roan, og som i Åfjord skal Statkraft også her ha egne møter med grunneiere og næringslivet i kommunen. Statkraft og deres partnere skal bygge vindmøller for over elleve milliarder i kommunene Åfjord, Bjugn, Roan, Hitra og Snillfjord.

Det var rundt 150 personer som møte opp på folkemøtet i Åfjord tirsdag kveld.

- Blant de 150 synes jeg det var veldig rolig, og det var fornuftige spørsmål som ble stilt. Det var ikke noe støy, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord.

Hun har stått på lenge for at Fosen skulle få den store vindkraftutbyggingen som nå kommer.

LES OGSÅ: - Dette er et klimatiltak

Starter etter påske

Utbyggingen starter allerede i april, etter påske.

- Da begynner vi med adkomstveien til Roan Vindpark, og den holder vi på med til over sommeren, sier Steen.

Han forteller at det på folkemøtet ble stilt spørsmål om hvor mange kontrakter som allerede er inngått for utbyggingen. Bortsett fra kontrakten på selve vindturbinene, er ingen inngått, forteller Steen.

- Vi har ikke inngått noen kontrakter for anleggsarbeid ennå, og vi håper å inngå en for anleggsveien i Roan i mars, sier Steen, som beskriver interessen fra det lokale næringslivet på Fosen som stor.

LES OGSÅ: 7 ting du bør vite om milliard-utbyggingen

- Mange spørsmål

Etter at beslutningen ble kjent forrige uke har reineierne varslet at de går til retten for å stanse utbyggingen av vindparkene. På folkemøtet ble det også stilt spørsmål om det kan forsinke utbyggingen.

- Reindriften har varslet at de er uenige i saksbehandlingen til departementet. Svaret er nei, på spørsmålet om det vil forsinke utbyggingen. Det er en juridisk prosess mellom de partene. Vi forholder oss til en rettskraftig konsesjon og har tatt en investeringsbeslutning. Vi vil bygge ut i forhold til fremdriftsplanen til 2020, sier Steen.

Ordfører Stjern forteller at det på folkemøtet ble stilt en rekke spørsmål om hva utbyggingen vil innebære.

LES OGSÅ: Hydro kjøper strøm fra Fosen-turbinene

- Ingen ferdelselsrestriksjoner

- Det var spørsmål om infrastruktur generelt, hvordan veiene vil se ut, er ferdsel mulig i parkene når det gjelder jakt og skigåing, er det er nok arbeidsfolk på Fosen og hvor mange personer vil det være i Åfjord under utbyggingen, hva skjer etter 25 år og hvor kommer linjene til å gå, forteller Stjern er noen av temaene hun har notert seg fra møtet.

- Det er et kjempestort behov for informasjon, selv om mange vet mye, sier Stjern.

Det blir ingen restriksjoner på ferdsel og jakt i vindparkene.

- Det viktigste for Statkraft som utbygger er å møte folk lokalt, fortelle det vi vet så langt om den planlagte utbyggingen og la folk stille spørsmål. Hensikten er å fjerne tvil og usikkerhet rundt spekulasjoner. Vi har ikke fortalt noe veldig nytt for dem som har fulgt saken lenge, sier Steen.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå