Torghatten økte overskuddet

Torghatten-konsernet fikk et vesentlig bedre resultat i fjor sammenlignet med året før.

Torghatten eier Fosen Namsos Sjø som driver kystekspressen mellom Trondheim og Kristiansund. Foto: DAN ÅGREN 

Saken oppdateres.

Resultat før skatt ble på 483,4 millioner kroner mot 266,2 millioner året før. Det betyr en betydelig bedre resultatmargin sammenlignet med 2014, da omsetningen bare har økt marginalt, heter det i en pressemelding fra selskapet. Samlet omsetning i fjor var på 8.5 milliarder kroner. Torghatten eier og driver buss-selskaper, ferjer og hutigbåter, Widerøe's Flyveselskap og annet maritim virksomhet. Selskapet driver blant annet Trønderbilene og eier selskapet som driver Kystekspressen som trafikkerer strekningen Trondheim- Kristiansund.

Fornøyd med resultatet

-Vi er godt fornøyd med driften i de fleste deler av konsernet for 2015. Fremover står vi foran vesentlige investeringsmuligheter, som vi forventer vil ha betydelige positive effekter for konsernet, skriver konsernsjef Brynjar Forbergskog i en kommentar til årsresultatet.

For virksomhet knyttet til sjø er det i 2015 oppnådd et bedre resultat enn i 2014. Det gjennomføres betydelige oppgraderinger på ferjer i sambandet Moss – Horten, og byggingen av de tre nye ferjene som skal trafikkere sambandet i perioden 2017 til 2026 er godt i gang.

LES OGSÅ: Ny hurtigbåt bruker 40 prosnet mindre i drivstoff

I nord er selskapet fornøyd med at driftsstabiliteten på Lofot-ferjene er vesentlig forbedret, heter det i pressemeldingen.

Nye busskontrakter

Bussdriften går bra. Konsernet fortsetter med busskjøring i de fleste områder som driftes pr. i dag. I tillegg har Torghatten vunnet flere nye kontrakter, blant annet Norges største busskontrakt i Stavanger. Fra før har Torghatten, gjennom sine datterselskaper Norgesbuss og Trønderbilene, lang erfaring med bykjøring i både Trondheim og i Oslo.

I tillegg til kontrakten på Jæren, vil Torghatten styrke sin bussvirksomhet ytterligere gjennom nye kontrakter i Vest-Agder, Oppland og Nittedal. Konsernet har  fått levert 122 nye busser i 2015 og det er bestilt 337 nye busser for levering i 2016.

Oljenedturen påvirker

Resultatet for flydriften har ikke helt nådd opp til forventningene for året, men bidraget er likevel betydelig bedre enn i 2014, skriver selskapet. Reiseaktiviteten i oljesektoren er redusert, noe Widerøe har merket gjennom året, heter det.

LES OGSÅ: Slik gikk det med de trønderske selskapene på børsen

Totalt sett bidrar også annen maritim og øvrig virksomhet med positive resultater. I denne delen av driften inngår bl.a. eierskapet i NTS ASA.(Namsos Trafikkselskap), som var børsvinner på trønderbørsen i fjor. Her har selskapet lyktes godt i satsingen på brønnbåt, gjennom datterselskapet Norsk Fisketransport AS.

Omstridt kjøp

Torghatten ASA har i 2015 inngått avtale om kjøp av 50 % av aksjene i F1 Holding AS, som igjen eier 59 % av selskapet Fjord 1. Et kjøp som var meget omstridt på Vestlandet. Endelig gjennomføring av avtalen er avhengig av myndighetenes godkjennelse, og det forventes en avgjørelse i løpet av våren.

På forsiden nå