- Mange på Rotvoll får tilbud om å slutte

Et stort antall ansatte ved Statoils forskningsavdeling på Rotvoll i Trondheim får sluttpakketilbud, bekrefter tillitsvalgte.

Kutt: Tillitsvalgte Marie Vikre Danielsen og Arild Messelt i fagforeningen Industri Energi Trondheim/Stjørdal håper at nedbemanningen i Statoil kan løses med frivillige tiltak. 

Saken oppdateres.

Dette er andre gang på drøyt tre måneder at de ansatte i oljeselskapet får sluttpakketilbud. I forrige runde var alle i oljeselskapet omfattet.

Arild Messelt, klubbleder i fagforeningen Industri Energi Trondheim/Stjørdal, sier til Adresseavisen at de ansatte fikk beskjed om de nye tiltakene på onsdag.

- Det er ikke noe artig, men det er en realitet vi har tatt innover oss. Vi håper at vi sammen med bedriften klarer å løse overtalligheten gjennom frivillige tiltak, sier han.

Liker du å holde deg oppdatert på næringslivet i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

5000 får tilbud

Pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil sier at det er rundt 5000 ansatte innenfor områdene teknologi og innen utvikling og produksjon i Norge som får de nye tilbudene. I tillegg til sluttpakker, tilbys det også tidligpensjon til alle som fyller 62 år innen utgangen av dette året.

Innenfor teknologiområdet gjelder det ansatte innen prosjekter, forskning og teknologi og anskaffelser. Innenfor området utvikling og produksjon i Norge er det ansatte innen driftsteknologi, logistikk og beredskap og operasjonsgruppene ved driftsområdene.

Rundt 600 ansatte jobber ved Statoils forskningsavdeling på Rotvoll, og Arild Messelt sier at det er et stort antall av disse som har fått det nye tilbudet. Ansatte ved driftskontoret på Stjørdal berøres også, men her er det færre som får tilbud, ifølge Messelt.

Han sier at det er blandede reaksjoner på sluttpakketilbudene, men at folk har forståelse for at selskapet må redusere antall ansatte.

- Noen synes at dette er en mulighet de ønsker å ta, mens andre ikke er interessert, sier han.

Messelt sier at oppsigelser ikke har blitt diskutert, og at det har vært et godt samarbeid mellom ledelsen i Statoil og de tillitsvalgte.

Styremedlem i Industri Energi Trondheim/Stjørdal, Marie Vikre Danielsen, sier at de ikke opplever at ansatte presses ut.

- Det er noen som synes det er en bra mulighet, mens andre velger å ikke si ja. Alle vet at det er frivillig, sier Danielsen.

- Ikke i mål

15. desember i fjor gikk Statoil ut med sluttpakketilbud til alle ansatte i selskapet, med tilbud om etterlønn i opptil to år. Det var første gang Statoil gikk ut med et slikt tilbud til alle i selskapet. Fristen for å søke på disse pakkene utløp mandag 25. januar.

Ola Anders Skauby vil ikke si hvor mange som søkte i den forrige runden, men sier at de ikke er i mål med overtalligheten.

- Vi er ikke i mål med overtalligheten, men vi ser positive effekter av det som er iverksatt. Vi vil ikke informere om hvor mange som har søkt, men vi er fornøyd med antallet, og vi er i sluttfasen av behandlingen av søknadene, sier han.

- Ambisjon om frivillighet

Skauby sier at de nye sluttpakketilbudene har de samme betingelsene som de forrige, og at søknadsfristen vil være fra 1. april til 16. mai.

Statoil er inne i en omfattende nedbemanningsrunde, og har sagt at antall ansatte skal reduseres med 1100 til 1500 innen utgangen av 2016.

På spørsmål om det kan bli aktuelt med oppsigelser hvis de ikke når målene med frivillige tiltak, svarer Skauby:

- Ambisjonen er å løse overtallighet med frivillige tiltak. Vi jobber med en rekke tiltak for å gjøre selskapet konkurransedyktig i krevende omgivelser og det er resultatene av disse tiltakene som er avgjørende for om vi lykkes. Vi ønsker ikke å spekulere i hvordan dette vil se ut ved utgangen av året, sier han.

På forsiden nå