Statoil med nye sluttpakker til ansatte

Statoil går ut med en ny runde med sluttpakker og tilbud om tidligpensjon.

Statoil skal redusere antall ansatte med inntil 1500 ved utgangen av 2016.  Foto: NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Deler av de ansatte i Statoil har i dag fått melding om at selskapet vil tilby nye sluttpakker og tilbud om tidligpensjon, bekrefter pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil overfor Adresseavisen.

- Vi har i dag gått ut med en intern melding til noen områder i deler av organisasjonen, der vi tilbyr to frivillige virkemidler i forbindelse med nedbemanningen. Det er tidligpensjon til alle som fyller 62 år innen utgangen av dette året og tilbud om sluttvederlag, sier Skauby.

Liker du å holde deg oppdatert på næringslivet i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

Flere områder

Skauby sier at det er ansatte innenfor områdene teknologi og innen utvikling og produksjon i Norge som får tilbudene.

Han sier at tilbudene går ut til rundt 5000 ansatte. Innenfor teknologiområdet gjelder  det ansatte innen prosjekter, forskning og teknologi og anskaffelser.

Innenfor området utvikling og produksjon i Norge er det ansatte innen driftsteknologi, logistikk og beredskap og operasjonsgruppene ved driftsområdene. Ifølge Skauby vil ansatte ved alle Statoils geografiske områder i Norge bli omfattet.

- Industrien er inne i en krevende omstilling. For å opprettholde aktivitet og skape nye verdier, så er det viktig å ta ned kostnadene og skape varige endringer, sier Skauby.

Pakker til alle i fjor

15. desember i fjor gikk Statoil ut med sluttpakketilbud til alle ansatte i selskapet, med tilbud om etterlønn i opptil to år.

Det var første gang Statoil gikk ut med et slikt tilbud til alle i selskapet. Fristen for å søke på disse pakkene utløp mandag 25. januar.

Skauby vil ikke si hvor mange som søkte i den forrige runden, men sier at de ikke er i mål med overtalligheten.

- Vi er ikke i mål med overtalligheten, men vi ser positive effekter av det som er iverksatt. Vi vil ikke informere om hvor mange som har søkt, men vi er fornøyd med antallet, og vi er i sluttfasen av behandlingen av søknadene, sier han.

Skauby sier at de nye sluttpakketilbudene har de samme betingelsene som de forrige, og at søknadsfristen vil være fra 1. april til 16. mai.

Statoil er inne i en omfattende nedbemanningsrunde, og har sagt at antall ansatte skal reduseres med 1100 til 1500 innen utgangen av 2016.

Skauby sier selskapet har anslått at de trenger en totalbemanning på mellom 20 700 og 21 100 ansatte ved utgangen av 2016.

Får bonus

De ansatte i Statoil fikk nylig vite at de får utbetalt bonus på 5,5 prosent for 2015.

På spørsmål om denne bonusen nå ikke fremstår som umusikalsk, svarer Skauby:

- Bonusen som er tilbudt er knyttet til en forpliktelse vi inngikk i 2015 overfor de ansatte, som er en insentivordning og en variabel del av lønnen. Den baserer seg på hvordan vi har gjort det i forhold til konkurrentene både innen blant annet sikkerhet og produksjonseffektivitet. Bonusen er tatt noe ned ut ifra det beregningene egentlig skulle tilsi, og fra neste år har vi en ny måte å beregne bonus på. Da vil selskapets samlede resultater ligge til grunn, ikke bare hvordan vi gjør det sammenlignet med andre, sier han.

På forsiden nå