Styringsrenta senkes til 0,5 prosent

Norges Bank senker styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent, og vurderer det som sannsynlig at renta settes ytterligere ned i løpet av året.

Saken oppdateres.

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Liker du å følge med på næringslivsnyheter fra Midt-Norge?Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

At Norges Bank valgte å kutte styringsrenta med et kvart prosentpoeng var helt i tråd med forventningene til de store meglerhusene. Rentekuttet var også det Norges Bank selv så for seg som mest sannsynlig på det forrige rentemøtet en uke før jul i fjor. Den gang ble renta holdt uendret på 0,75 prosent.

LES OGSÅ: Slik blir sparepengene dine spist opp av rekordlav rente

LES OGSÅ: Dette kommer til å påvirke din økonomi neste år(PLUSS)

Lavere vekst

I fjor ble det registrert den laveste veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge siden finanskrisen i 2009, noe som økte sannsynligheten for et rentekutt torsdag.

Viktig for renta er også oljeprisen som er 60 prosent lavere enn på snaut to år. Den negative utviklingen i hele oljebransjen fortsetter med fall i investeringene og mange tusen arbeidsplasser er blitt borte.

Norges Bank peker i sin begrunnelse for rentekutt med at veksten internasjonalt ser ut til å bli noe lavere enn ventet, og at rentene i andre land har falt. Samtidig fastslås det at utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn det som har vært lagt til grunn, og at arbeidsledigheten trolig vil stige noe.

Ytterligere kutt

Svekkelsen av kronen har dessuten løftet veksten i konsumprisene, mens lønnsveksten i år ser ut til å bli lavere enn i fjor. Etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta, fastslår Øystein Olsen.

– Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året, sier sentralbanksjefen.

På forsiden nå