Takker Erna for at det ikke blir streik

Etter å ha nektet i lang tid, går statsminister Erna Solberg (H) med på å utvide permitteringsodningen fra 30 til 52 uker. Både Riksmekleren og partene gir henne mye av æren for at det ikke blir industristreik.

Alt var i ferd med å skjære seg mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Men i siste time fikk partene i årets lønnsoppgjør regjeringshjelp. Det gjorde at Stein Lier-Hansen, adm.dir. i Norsk Industri og Fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.h.) ble enige om en løsning i årets hovedoppgjør. 

Saken oppdateres.

- Løsningen ville ikke vært mulig uten regjeringens hjelp, sier meglingsmann Nils Dalseide til Aftenposten.

- Og definitivt ikke med det innholdet det har fått, føyer han til.

I tillegg til permisjonsordningen, lover Solberg partene en utredning om tjenestepensjon, på premisser partene liker.

Permitteringsordningen var i utgangspunktet ikke en del av meglingen. Men både Fellesforbundet og Norsk Industri har lenge ønsket å utvide ordningen der arbeidere kan fortsette å være ansatt i bedriften, mens de hever dagpenger og venter på nye oppdrag.

LES MER: Nulloppgjør for frontfagene .

Skrev brev til Erna

Regjeringen har stått imot presset fra organisasjonene lenge, med prinsipielle argumenter mot hvordan ordningen fungerer.

Søndag morgen skrev Dalseide brev til statsministeren. Han fikk et meget kjapt og positivt svar.

Arbeidsministeren: Utvidet permitteringstid er bra for alle parter

Regjeringen besluttet å foreslå utvidelse av permitteringstiden etter henvendelsen fra partene i årets hovedoppgjør.

Forslaget om å utvide permitteringstiden fra 30 til 52 uker ivaretar de ulike hensynene som er i dagens arbeidsmarked, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Hun sier at det har kommet veldig ulike signaler fra de forskjellige arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, også fra Nav.

Men LO og NHO har vært ganske entydige for utvidelse, opplyser arbeidsministeren.

– Vi har kommet dem i møte på det og funnet en modell som vi mener balanserer både disse partenes behov for å beholde kompetanse med andre bedrifters behov for arbeidskraft andre steder.

Intra forberedte seg før helga til streik, for dersom det ble streik ville alt stanset opp hos vaske- og sanitærprodusenten i Malvik.

Mer om oppgjøret: Pensjon fra første krone

Arbeidsgiverne er strålende fornøyde med at de klarte å stå imot Fellesforbundets krav om at pensjonsordningene skulle inn i tariffavtalene, slik at det må forhandles om endringer i vilkårene.

Prisen de må betale er en utredning der Fellesforbundet mener at mandatet legger opp til at LO får gjennom flere av sine krav. I dagens tjenestepensjon kan arbeidsgiver velge å la være å betale pensjon det første året noen er ansatt, om det er snakk om små deltidsstillinger eller arbeidstageren er under 20 år.

Disse hullene vil LO ha tettet. Det forutsetter en lovendring, og det skal nå utredes i samarbeid med regjeringen.

Liker du å holde deg oppdatert på næringslivet i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

Diskuterer videre

Fra begge leire under meglingen hevdes det at alt var i ferd med å skjære seg. Derfor var det helt nødvendig å få regjeringshjelp.

Men den andre store prinsippsaken måtte partene greie uten myndighetenes hjelp, den gjelder tillegg for arbeidere som blir sendt fra sitt vanlige arbeidssted og må bo hjemmefra i perioder. De skal ha dekket reise, kost, losji og et tillegg på 20 prosent.

Fellesforbundet klager over at enkelte bedrifter har funnet smutthull som gjør at utenlandsk arbeidskraft ikke får disse tilleggene. Også her er alt skjøvet over til videre utredninger.

Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen sier han liker løsningen, men avviser at utredninger bare er en måte å trenere saken på.

Fellesforbundets Jørn Eggum legger vekt på at premissene for utvalgsarbeidet legger til rette for at Fellesforbundet får viljen sin.

Null, men ikke til alle

Stein Lier-Hansen er en erfaren forhandlingsleder, som hadde debutanten Jørn Eggum på den andre siden av bordet. Eggum fikk en særdeles dårlig start da LOs representantskap gjorde det klart at resten av LO ikke ønsker pensjonsløsningen Eggum og Lier-Hansen har utredet.

Forbundslederens forhandlingsposisjon var i utgangspunktet svak. I dagens situasjon er det ikke lett å mobilisere industriarbeidere til streik.

Lier-Hansen avviser at han spekulerte i motpartens problemer, men innrømmer at han er svært godt fornøyd med oppgjøret.

Ikke minst er han glad for at de aller fleste arbeiderne ikke får tillegg etter nattens megling. De må satse på lokale forhandlinger om de skal få mer i lommeboken.

Jørn Eggum snakker ikke om nulloppgjør. Han legger vekt på at arbeiderne i tekstilindustrien, som er blitt hengende etter, får to kroner mer i timen.

Rammen for lønnsoppgjøret beregnes til 2,4 prosent. Prisstigningen antas å bli 2,5 prosent.

Disse trønderske ville blitt rammet av en mulig streik.

LO: Godt resultat

LO-leder Gerd Kristiansen er glad for at partene i hovedoppgjøret kom frem til enighet. Hun mener Fellesforbundet har fått et godt resultat i meglingen med Norsk Industri.

– Det anbefalte meglingsforslaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri innfrir på en god måte hovedkravene som ble vedtatt i LOs representantskap. Partene har kommet til enighet om vanskelige prinsipielle spørsmål, og unngått streik i krevende tider. Det står det respekt av, sier LO-leder Kristiansen.

Parat: Som forventet

Resultatet av frontfagsoppgjøret er på linje med det man kunne forvente, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune.

Parat har i likhet med Fellesforbundet forhandlet med Norsk Industri i mange uker, og har nå signert en ny tariffavtale for to år.

- Har gitt og fått

– Det har vært krevende forhandlinger der begge parter har gitt og fått. Resultatet er moderat og ansvarlig. Dette vil bidra til å sikre norske arbeidsplasser sier Aune.

Lønn, reisebestemmelser og pensjon har vært sentrale tema i meglingen. Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 2,4 prosent.

Rammene for oppgjøret vil skape presedens for alle tariffavtaler som skal forhandles denne våren, tror Parat-lederen.

På forsiden nå