Mistenker dødelig fiskesykdom i Salmar-anlegg utenfor Frøya

Mattilsynet tar nye prøver for å finne ut om sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) har rammet to oppdrettsanlegg utenfor øya.

Ørnøya-lokasjonen ligger i et område hvor det er tett mellom oppdrettsanleggene. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Saken oppdateres.

Mistanken om at sykdommen kan ha rammet lokaliteten Ørnøya utenfor Frøya ble selv meldt inn til Mattilsynet av Salmar.

Meldingen kom inn mandag, skriver Mattilsynet på sine nettsider. Mistanken er basert på Salmars egne overvåkningsprøver.

Litt senere meldte Salmar om at også naboanlegget, Ørnøya II, mistenkes smittet av ILA.

LES OGSÅ: Trøndersk oppdretter flyttet tre millioner fisk: - Dette vil ikke stoppe sykdomssmitten (PLUSS)

LES OGSÅ: Mattilsynet: - Produsenter solgte ILA-smittet laks

1,7 millioner fisk

Til sammen svømmer det 1,7 millioner fisk i de to anleggene.

ILA er ikke farlig for mennesker, men er svært smittsom og dødelig for fisken. Mattilsynet skriver på sine hjemmesider at under gitte forhold har man opplevd at opptil 90 prosent av fisken som har vært smittet har dødd.

LES OGSÅ: Mattilsynet: - Produsenter solgte ILA-smittet laks

LES OGSÅ: Økte kostnader reduserer overskuddet for Norway Royal Salmon

Stenger av store områder

Nå har Mattilsynet tatt egne prøver for å bekrefte eller avkrefte om det dreier seg om ILA-smitte.

Hvis det blir bekreftet smitte i anleggene, vil det bli opprettet et kontrollområde. Dette vil bestå av en bekjempelsessone og en overvåkningssone.

- Kontrollområdet vil ha en utstrekning på 10–20 kilometer fra lokaliteten med lokale tilpasninger ut fra strømforhold. I bekjempelsessonen blir det bli restriksjoner på båttrafikk til og fra anlegg. I tillegg kan det bli restriksjoner på annen akvakulturrelaterte aktivitet som transport av fisk, nothåndtering, fangst og oppbevaring av rensefisk, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

LES OGSÅ: - Sykdomssmitte fra oppdrett vel så farlig som lakselus

Infeksiøs lakseanemi (ILA)
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks men har ingen betydning for folkehelsen. Tapene kan være betydelige selv om ikke dette alltid er tilfelle. Under gitte vilkår har vi også i Nord-Norge sett at tapene har kunnet passere 90 prosent.
  • ILA regnes som en alvorlig smittsom sykdom i Norge og Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra det øyeblikk mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over ikke-eksotiske sykdommer.
  • Ved utbrudd av ILA blir det ofte opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Gjeldende kontrollområder er fastsatt ved forskrift av Mattilsynet, se «Lokale forskrifter» lenger nede på siden.
  • Kilde: Mattilsynet
På forsiden nå